روزنامه های امروز فرانسه

اولین محاکمۀ قتل عام رواندا در فرانسه و مشکلات معارف فرانسه

@fotolia

دو مسئلۀ مهم، در روزنامه های امروز فرانسه، یکی پیگیری کشتار جمعی رواندا است، که کار به شناسایی و محاکمۀ عاملان آن رسیده است، و دیگر مدرسه یا مکتب، یا اگر از وزارت ها صحبت کنیم، وزارت معارف، یا آموزش و پرورش در فرانسه، که به نظر میاید، ریگ در کفشش دارد.

تبلیغ بازرگانی

لاکروا، روزنامۀ مسیحیان تیتر زده است، نسل کشی، یا کشتار عام در رواندا، محاکمۀ خارج از موعد. هومانیته، روزنامۀ حزب کمونیست فرانسه عنوان کرده است، رواندا، یک محاکمه برای تاریخ. فیگارو به این تیتر مهم، جای کمتری داده است، ولی تیر مشخص تر است : رواندا، اولین محاکمه در پاریس، به اتهام همکاری در قتل عام. البته دلیل این کم اهمیت دادن اینست که فیگارو، روزنامۀ دست راستی، تیتر اصلی خود را امروز، به تظاهرات ضد حکومتی بر ضد قانون جدید خانواده، اختصاص داده است. و بالاخره، لیبراسیون، باز هم مشخص تر، عنوان کرده است : رواندا، یک محاکمۀ فرانسوی.

* * *

رواندا همان کشور افریقایی است که در آن، بیست سال پیش، دو گروه مردم، به نامهای «توتسی» و «اوتو»، به جان هم افتادند، و در برابر چشمان جهانیان، آنچنان همدیگر را کشتند، که این جنگ دو قوم، تبدیل به یک جنگ تاریخی شد. لیبراسیون مینویسد، بیست سال بعد از کشتار «توتسی ها»، و در حالیکه کشور های زیادی گناهکاران کشتار جمعی رواندا را محاکمه کرده اند، اولین محاکمه، به اتهام کشتار جمعی، امروز در پاریس آغاز میشود. امروز، یکی از مسئولین احتمالی این کشتارهای سال 1994، پاسکال سیمبی کانگوا، باید از خود در برابر اتهامات قتل عام دفاع کند.

اهمیت قضیه را در لیبراسیون در یک مربع کوچک میخوانیم، که بعد از شرح محاکمۀ امروز، در مود اصل قضایا، می نویسد، آیا فرانسه در مورد ارتباطات تیرۀ خود با رواندا، قبل از این کشتار و در جریان این کشتار، روشنی خواهد انداخت؟ لیبراسیون اضافه میکند که در حالیکه بلژیک، ناروی (نروژ)، آلمان و کشورهای اروپایی همسایۀ فرانسه، همه قاتلین این قتل عام را محاکمه و محکوم کرده اند، قضای فرانسه روند قضایی این قضایا را کند کرده است و متهمین را رها کرده و طوری برخورد کرده است که هیچ پرونده ای به نتیجه نرسد. این برخورد فرانسه به قضایای جنگ های داخلی رواندا، آنچنان غیر معمولی بود، که خود فرانسه، در سال 2004، به همین دلیل، توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، محکوم شد. امروز در عین زمانیکه پاسکال سیمبی کانگوا، محاکمه میشود، قضای فرانسه هم محاکمه میشود. بعد از بیست سال، فرانسه هم با این محاکمه، به کشور های دیگر اروپایی نزدیک میشود، ولی در عین زمان، برای اینکه محاکمۀ این قضایا کامل باشد، باید قضا تا آخر قضایا برود و مشخص کند که نقش پاریس، قبل از قتل عام و در زمان قتل عام چه بوده است. چونکه قضا اگر چه مسئولیت نوشتن تاریخ را ندارد، ولی مسئول است که به قضایای تاریخی، روشنی بیاندازد.

* * *

 در مورد معارف، یا آموزش و پرورش، در لوموند میخوانیم که فرانسه هر سال 65 میلیارد اورو را صرف آموزش و پرورش میکند ولی با آنهم، سیستم آموزشی این کشور، نقش آسانسور اجتماعی خود را بازی نمیکند. نابرابری های اجتماعی را ازدیاد می بخشد و قادر نیست بچه های خانواده های فقیر را به کامیابی برساند. مدل فرانسوی مکتب جمهوریت، خراب شده است و یک پنجم بچه ها را در وسط راه رها میکند.

در لوموند بصورت مفصل تشریح شده است که چرا چنین شد. و چه راه های برای حل این مشکل وجود دارد.

* * *

بر میگردیم به فیگارو، که یگانه روزنامۀ مهم امروز بود که تیتر مهمش را به رواندا اختصاص نداده بود. فیگارو در مورد خانواده و تظاهرات مردم فرانسه در دفاع از دید سنتی خانواده نوشته است.

یکشنبه گذشته، تظاهرات بزرگی بر ضد حکومت سوسیالیستی، و در دفاع از خانواده صورت گرفت، که دلیل آن، قانون جدید خانواده است، که به زوج های همجنس، هم حق ایجاد خانواده را میدهد. محافظه کاران فرانسه با این قانون شدیداً مخالف هستند و گمان میکنند که این قانون نهاد اجتماعی خانواده را در خطر قرارداده است.

فیگارو نوشته است که بسیج مردم، فرانسوا هولاند را مجبور به عقب نشینی کرده است. در شرح آن آمده است که حکومت، این قانون را در سال 2014 مطرح نخواهد کرد و آنرا به سالهای آینده موکول میکند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید