افغانستان / انتخابات

اولین مناظرۀ انتخاباتی افغانستان و دستآوردهای آن

اولین مناظرۀ انتخاباتی افغانستان، دیشب توسط کانال تلویزیونی طلوع نیوز برگزار شد و نه تنها در داخل افغانستان علاقمندان فراوانی آنرا تماشا کردند، بلکه در خارج از کشور هم، توسط شبکه های انترنتی، بسیاری از مهاجران افغان، این برنامه را تعقیب کردند.

تبلیغ بازرگانی

مهمترین موضوع مطرح میان پنج تن از کاندیدا ها که در این گفتگو شرکت داشتند، مسایل امنیتی بود و ظاهراً همۀ آنان، طرفدار دادن اهمیت به این موضوع، و همچنان، طرفدار امضای پیمان نظامی با ایالات متحده بودند.

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با حکیم ناظم، آگاه امور سیاسی. آقای حکیم ناظم، بعد از یاد آوری اسامی کاندیدا های که در این مناظره شرکت داشتند میگوید که این کاندیدا ها همه در دستگاه حکومتی نقش داشتند و تعدادی از آنان تا هنوز هم از شخصیت های این حکومت استند. اگر چه در مورد اهمیت امنیت همه با هم هم نظر بودند، ولی در مورد اینکه چگونه میشود امنیت را تقویت کرد، نظرات متفاوت بود. مشکل عمومی این بود که بیشتر شعار های را که کاندیدا ها مطرح کردند، خود آنان، اگر به قدرت برسند، قادر به عملی کردن آن نیستند.

در جزئیات، آقای قیوم کرزی خود را طرفدار ادامۀ رژیم فعلی معرفی کرد، در حالیکه سیستم رژیم فعلی، راه بیرون رفت از شورشگری را در خود ندارد و زمانیکه نیروهای امنیتی شورشیان را دستگیر میکنند، مقامات قضایی، یا خود آقای کرزی، آنان را دوباره رها میکنند.

آقای داکتر عبدالله که طالبان را به سه دسته تقسیم کرد، و فشار صحبت های او روی طالبان بود، حزب اسلامی را، که همانند طالبان در شورش ها نقش دارد، فراموش کرد. با در نظر داشت اینکه یکی از معاونان خود او، از حزب اسلامی است، میشود در مورد اینکه او بتواند این مشکلات را حل کند، میشود تردید داشت.

در مورد امضای قرارداد نظامی، آقای حکیم ناظم میگوید که وضعیت افغانستان از نقطۀ نظر امنیتی مثل گذشته است و ضرورت این کشور به حضور نیروهای خارجی هم، مانند گذشته است و به همین دلیل همۀ کاندیدا ها با امضای این پیمان، ابراز موافقت کردند.

در نهایت، آنچه در این مناظره مثبت بود، این بود که کاندیدا ها حاضر به گفتگو شدند و با رعایت نظم و احترام متقابل، این بحث را انجام دادند. در حالیکه در گذشته، خود آقای کرزی، حاضر به گفتگو با حریفان خود نبود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید