دسترسی به محتوای اصلی
ایران/اوگاندا

اوگاندا حاضر به موضع گیری در مورد پروندۀ اتمی نیست

Reuters
2 دقیقه

پس از مذاکره با محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اوگاندا حاضر نشد موضع گیری این کشور را در قبال پروندۀ اتمی ایران روشن نماید. اوگاندا یکی از اعضاء غیردائم شورای امنیت است و در نتیجه می تواند در صورت به رای گذاشته شدن تحریم های جدید علیه ایران در این شورا، به نفع یا به ضرر ایران رای دهد. رییس جمهوری این کشور گفت: "چگونه می توانم به نفع یا به ضرر چیزی رای بدهم که اصلاً نمی شناسم؟" 

تبلیغ بازرگانی

روز شنبه در شهر کامپالا، بعد از دومین دور مذاکرات خصوصی محمود احمدی نژاد با همتای اوگاندایی خود، یووری موسه ونی*، دو رییس جمهوری یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کردند.

رییس جمهوری اوگاندا در این کنفرانس گفت: "در مورد برنامۀ اتمی ایران، ما هنوز در حد دانشجویان هستیم. من اصلاً این موضوع را دنبال نمی کردم، تا این که چند هفته قبل، نخست وزیر انگلستان، گوردون براون با من تماس گرفت. او به من گفت که باید در شورای امنیت همراه با آنها، و علیه ایران رای بدهیم".

آقای موسه ونی ادامه داد: "من به گوردون براون پاسخ دادم: چگونه می توانم به نفع یا به ضرر چیزی رای بدهم که اصلاً نمی شناسم؟"...

وی سپس توضیح داد که هیئت های ایرانی و انگلیسی، هر یک روایت خود را از پروندۀ اتمی ایران برای او شرح داده اند.

رییس جمهوری اوگاندا نتیجه گرفت: "ما مأمور هیچکس نیستیم. ما به عنوان نمایندۀ آفریقا در شورای امنیت حضور داریم و در این مورد هم با برادران آفریقایی خود مشورت خواهیم کرد و خواهیم دید که باید چه موضعی اتخاذ نماییم".

محمود احمدی نژاد نیز به این مناسبت بار دیگر از آمریکا انتقاد کرد و گفت: "اوباما از صدور قطعنامه احتمالي جديد عليه ايران بيش از همه ضرر مي کند چرا که فلسفۀ رياست جمهوری وی تغيير چهره خشن و ضد انساني دولت آمريکا بود".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.