جهان، ایرلند

اکثریت قاطع رﺃی دهندگان ایرلندی آزادی سقط جنین را ﺗﺄیید کردند

شادی و جشن پیروزی هواداران سقط جنین در روز اعلام نتایج همه پرسی، شنبه ۲۶ ماه می ۲۰۱۸، در دوبلین، پایتخت ایرلند
شادی و جشن پیروزی هواداران سقط جنین در روز اعلام نتایج همه پرسی، شنبه ۲۶ ماه می ۲۰۱۸، در دوبلین، پایتخت ایرلند REUTERS/Max Rossi

بر اساس نتایج قطعی حاصل از همه پرسی جمعه گذشته، ۲۵ ماه می برابر با ۴ خرداد ماه، اکثر رﺃی دهندگان ایرلندی به لغو ممنوعیت سقط جنین در کشورشان رﺃی مثبت دادند.

تبلیغ بازرگانی

در همه پرسیی که روز جمعه گذشته برای الغای متمم هشتم قانون اساسی ایرلند مبنی بر ممنوعیت سقط جنین در این کشور برگزار شد، ۴/۶۶ درصد از رﺃی دهندگان به تصویب این قانون رﺃی مثبت و ۶/۳۳ درصد از آنان رﺃی منفی دادند. ۱/۶۴ درصد از واجدین شرایطِ رﺃی دادن در همه پرسی روز جمعه شرکت کردند. بر اساس متمم هشتم قانون اساسی ایرلند که در سال ۱۹۸۳ تصویب شد، جنین و مادر هر دو از حقوق برابری برای زنده ماندن برخوردارند و سقط جنین تنها در صورتی که جان مادر در خطر باشد، مجاز است.

نخست وزیر ایرلند، لئو واردکار، این همه پرسی را انقلابی آرام خواند و گفت که مردم ایرلند برای ایجاد تغییر آماده است. این همه پرسی برای لئو واردکار موفقیت بزرگی به شمار می رود. وی که پزشک و در ابتدا مخالف سقط جنین بود، پس از گفت وگو با زنان بسیاری تغییر عقیده و در بهار گذشته قول داد که پس از احراز مقام نخست وزیری آزادی سقط جنین را به رفراندوم بگذارد.

دولت ایرلند قصد دارد با تکیه به نتایج این همه پرسی سقط جنین را در دوازده هفته اول بارداری آزاد کند. همچنین بر اساس قانون آتی، سقط جنین در بیست و چهار هفته اول بارداری در صورتی که جان مادر در خطر باشد مجاز خواهد بود.

همه پرسی جمعه گذشته گواهی است بر زوال نفوذ کلیسای کاتولیک در ایرلند. کلیسای کاتولیک قدرت خود را در این کشور به دلیل دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و نیز رسوائی های اخلاقی و کودک آزاری کشیشان از دست داده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید