اروپا / ایتالیا

ایتالیا: بزرگترین دادگاه محاکمه روسای مافیا

تبلیغ بازرگانی

بزرگترین دادگاه ضدفساد ایتالیا کار خود را با محاکمه روسای مافیای این کشور سیاستمداران محلی و بازرگانان به ظن برداشت و سرقت میلیون‌ها یورو از بیت المال کشور آغاز کرد.

۴۶ نفر در این دادگاه در جریان پرونده بزرگ فساد محاکمه می شوند.

این افراد از ماه دسامبر گذشته در بازداشت به سر می برند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید