ایران

ایجاد اردوگاههای کار اجباری برای اولین بار در ایران

روزنامه کیهان از ایجاد اردوگاههای کار اجباری خبر داد. به نوشته این نشریه چاپ تهران اردوگاههای کار اجباری که برای اولین بار در ایران ایجاد می شود، با موافقت وزارت کشوروطبق هماهنگی های صورت گرفته میان قوه قضائیه، سازمان زندانها، وزارت بهداشت وچند نهاد دیگردرحاشیه کلانشهرهای ایران بزودی فعالیت خود را آغاز می کنند. 

تبلیغ بازرگانی

طبق اظهارات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، زندانیان متهم به فروش مواد مخدرازاولین گروههای اعزامی به این اردوگاهها خواهند بود که به سختی به کار گرفته خواهند شد.

پیش از این رئیس پلیس مواد مخدر گفته بود "خرده فروشان مواد مخدر که توسط پلیس دستگیر شده اند، به این اردوگاهها منتقل شده و در سخت ترین شرایط ممکن به فعالیت و کار می پردازند تا در هنگام خروج از اردوگاهها دیگر به سراغ فروش مواد مخدر نروند.

گفتگو با سعید پیوندی

سعید پیوندی، جامعه شناس، در پاریس معتقد است "کار اجباری" در بسیاری از نظامهای قضائی جهان هنوز وجود دارد و دستگاههای قضائی برای برخی از محکومین با حکمهای سبک، چنین مجازاتی را تعیین می کنند. "اردوگاه کار اجباری" بدین معناست که گروهی را که بزهکار هستند را درجائی جمع می کنیم و آنها را مجبور به کار می کنیم، دریک محیط بسته ای که از جامعه جداست. به گفته سعید پیوندی درجوامعی نیز که پیش از این اردوگاههای کار اجباری استفاده می شده است، اکنون یا دیگر استفاده نمی شود و یا بسیارکم استفاده می شود. این درحالیست که بدلیل بی نتیجه بودن بکارگیری از روش اردوگاه کار اجباری، همینک این روش کنار گذاشته شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید