دسترسی به محتوای اصلی
ایران

ایدز در بین کودکان کار ایران 45 برابر بیش از جمعیت عادی است

DR
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود به تاریخ ششم آذرماه نوشت که شیوع بیماری ایدز در نزد کودکان کار و خیابان در ایران 45 برابر جمعیت عادی کشور است.

تبلیغ بازرگانی

همین گزارش می افزاید که مطالعه بر روی هزار کودک کار و خیابان در ایران نشان می دهد که 15 درصد آنان مصرف کنندۀ مواد مخدر هستند و 5 درصد این مصرف کنندگان را معتادان تزریقی تشکیل می دهند. به گفتۀ فعالان و مددکاران اجتماعی، نبود آموزش و امکانات بهداشتی از جمله دلایل اصلی شیوع و گسترش بیماری ایدز در نزد کودکان کار و خیابان است. آنان می گویند، برای نمونه کودکان زباله گرد دستکش یا وسیله ای ندارند که از تماس مستقیم آنان با زباله های آلوده نظیر زباله های بیمارستانی جلوگیری کند، هر چند ممکن است بسیاری از همین کودکان از طریق مادرانشان به ویروس ایدز مبتلا شده باشند. لیلا ارشد مددکار اجتماعی و عضو هیئت مدیرۀ انجمن حمایت از حقوق کودکان به ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفته است که در نبود حمایت های لازم بسیاری از کودکان کار و خیابان در معرض سوءاستفاده های جنسی قرار دارند و همین به گفتۀ اکبر یزدی، یک فعال دیگر اجتماعی، موجب ابتلاء آنان به بیماری ایدز می شود.
فاطمه قاسم زاده روانشناس کودک و عضو هیئت مؤسسۀ شبکۀ یاری کودکان کار و خیابان به ایلنا گفته است : اگر چه بر اساس معاهدۀ 128 سازمان جهانی کار که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است، کارهای دشوار نظیر زباله گردی برای کودکان ممنوع اعلام شده، اما، بسیاری از شرکت های جمع آوری زباله که با شهرداری های کشور قرارداد دارند کودکان را به همین دست کارها می گمارند.
او افزوده است که اگر دولت نمی تواند کار کودکان را حذف کند، اما، حمایت از آنان وظیفۀ دولت است. اکبر یزدی مسئول بخش مشاوره و عضو شورای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به ایلنا گفته است که کودکان کار و خیابان امکانات بهداشتی ندارند و هیچ گونه خدمات بهداشتی به رایگان در اختیار آنان قرار نمی گیرد و حتا آن دسته از کودکانی که به سن بلوغ رسیده اند نمی توانند از لحاظ مالی وسایل محافظت در آمیزش جنسی را خریداری کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.