بررسی روزنامه های فرانسه

ایران، افغانستان و سوریه در روزنامه های فرانسه

@fotolia

صد روز مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، به گونه ای بدیهی این انتخابات و کارزار انتخاباتی نامزدهای احراز این مقام مهم ترین مسألۀ مورد بحث در تمامی روزنامه های امروز فرانسه است. این روزنامه ها در بررسی مسائل جهان بیش از هرچیز به اوضاع در سوریه، تشدید تنش میان ایران و غرب و به ویژه خطر بروز جنگ در این منطقه پرداخته اند.

تبلیغ بازرگانی

روزنامۀ فیگارو در مقالۀ ای زیر عنوان "تنگۀ هرمز زیر تنشی شدید" با عنوان فرعی "آمریکا دومین ناو هواپیما بر را به این منطقه می فرستد" پس از یادآوری جنگ لفظی اخیر میان تهران و واشنگتن که با تهدید تهران به بستن تنگۀ هرمز و تهدید متقابل واشنگتن به باز کردن آن، آن هم با توسل به زور" همراه بوده است از ورود ناوهواپیما بر "یو.اس.اس. کارل- وینسون"* به منطقه خبر داده و یادآور می شود که این دومین ناو هواپیما بر آمریکا در منطقه است.
فیگارو می نویسد جنگ لفظی کنونی میان تهران و واشنگتن تنش در منطقه را افزایش داده و نگرانی ها و بیم هائی را از بروز رویاروئی میان این دو کشور به وجود آورده است.
از نظر این روزنامه، جمهوری اسلامی ایران از امکانات و تجهیزات لازم برای بستن تنگۀ هرمز برخوردار است. فیگارو به نقل از "مایکل المن"* ، کارشناس انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، می نویسد ایران دارای مهم ترین و به ویژه متنوع ترین زرادخانۀ موشکی بالیستیک در منطقه است.
به نوشتۀ این روزنامه، جمهوری اسلامی ایران از سال ٢٠٠٠ به این سو یک میلیارد دلار برای تولید و تکمیل انواع موشک ها به ویژه موشک "قادر" که می تواند ناوهای هواپیما بر آمریکا را هدف قراردهد سرمایه گذاری کرده است.
روزنامۀ فرانسوی در بخش دیگری از این مقاله به این نکته می پردازد که ایران به تهدید خود مبنی بر بستن تنگۀ هرمز جامۀ عمل نخواهد پوشاند چرا که به نظر نویسنده چنین کاری از سوی ایران نوعی "حود زنی" یا به نوشتۀ فیگارو "شلیک گلوله ای به پای خود" خواهد بود.
این روزنامه پس از اشاره به نقش حیاتی نفت و دلارهای نفتی در بقای جمهوری اسلامی و اهمیت استراتژیک آن برای گسترش نفوذ تهران می نویسد تهدیدهای مکرر تهران دو هدف را دنبال می کند. نخستین هدف نشان دادن قدرت بازدارندگی ایران برای جلوگیری از اعمال تحریم های جدید و دوم برای مقاصد سیاست داخلی با توجه به قریب الوقوع بودن انتخابات پارلمانی در این کشور است.
فیگارو در ادامۀ مطلب خود به نقل از "برونو ترتره"*کارشناس فرانسوی در "بنیاد مطالعات استراتژیک" در این کشور می نویسد خطر بروز جنگ بیشتر از ناحیۀ یک اقدام نظامی عامدانه از سوی تهران مثلاً حمله به یک کشتی جنگی آمریکائی است که منطقه را تهدید می کند.
در پایان این مقاله می خوانیم همزمان با ادمۀ رزمایش ها یا مانوهای نیروهای مسلح ایران در منطقۀ خلیج فارس، آمریکا و متحدانش از جمله فرانسه که در ابوظبی دارای یک پایگاه نظامی است خود را برا رو به رو شدن با هر احتمالی آماده می کنند.
اومانیته، روزنامۀ نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، نیز در مقاله ای زیر عنوان "خطر به هم ریختن اوضاع در خاورمیانه" از به صدا در آمدن مجدد طبل جنگ در منطقه خبر داده و می نویسد سوریه و ایران هدف طرح های جنگی هستند.
از نظر مفسر اومانیته، دولت سوریه با سرکوب جنبش اعتراضی مردم این کشور به اجرای طرح های جنگ در منطقه کمک می کند.
این روزنامه پس از یادآوری این نکته که برغم گذشت نزدیک به یک سال از آغاز این جنبش نه رژیم موفق به پایان دادن به جنبش شده و نه اپوزیسیون توانسته است رژیم را ساقط کند، می نویسد اوضاع از آن جهت بیشتر نگران کننده می شود که با توجه به موقعیت سیاسی و استراتژیک سوریه، هرگونه تغییری در این کشور دارای پیامدهائی برای کل منطقه خواهد بود.
اومانیته به مانورهای نظامی مشترکی که قرار است به وسیلۀ آمریکا و اسرائیل برگزارشود اشاره کرده و بر این نکته انگشت می گذارد که هدف از برگزاری این مانورها که بر کسی هم پوشیده نیست آزمایش توانائی های دفاع ضدموشکی دو کشور است.
این روزنامه نیز به تهدیدها متقابل تهران و واشنگتن در ارتباط با تنگۀ هرمز پرداخته و پس از محتمل دانستن عملی شدن تهدید ایران می نویسد به این ترتیب خطر فرورفتن منطقه در هرج و مرج و از هم پاشیدگی و در کنار آن بروز جنگی میان شیعه و سنی خطری بزرگ و جدی است.
در بخش دیگری از این مقاله، روزنامۀ نزدیک به حزب کمونیست فرانسه به نقش ترکیه در منطقه پرداخته و به نقل از دبیر شورای امنیت ملی روسیه می نویسد واشنگتن و آنکارا در حال حاضر سرگرم کار بر روی طرح های مختلفی برای ایجاد منطقۀ پرواز ممنوع در سوریه هستند. منطقه ای که آموزش و استقرار نیروهای مسلح مخالف رژیم سوریه در آن ممکن خواهد بود.
انتشار فیلمی بر روی شبکۀ اینترنت که در آن شماری از تفنگداران دریائی آمریکا بر روی اجساد چندتن از افراد طالبان ادرار می کنند و واکنش هائی که به ویژه در در افغانستان و آمریکا برانگیخته است موضوع دو مقاله در روزنامه های لوموند و فیگاروست.
لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، در مقاله ای ضمن بیان این نکته که به گفتۀ طالبان این رویداد بر مذاکرات صلح میان آنان و آمریکا تأثیر نخواهد گذارد می نویسد در روز گذشته بلند پایگان دولت آمریکا بارها و بارها به محکوم کردن این عمل سربازان این کشور سرگرم بودند و وزیر دفاع آمریکا که از پیامدهای منفی آن برای رژیم کابل آگاه است قول داد که مجازات مرتکبان این عمل هم ارز عملی خواهد بود که از آنان سر زده است.
به نوشتۀ لوموند، طالبان افغان ضمن "وحشیانه" و "غیر انسانی" توصیف کردن این کار سربازان آمریکائی، تأکید کرده اند که این نخستین بار نیست که شاهد چنین رویداد هائی هستند ولی در عین حال گفته اند که انتشار این فیلم تأثیری بر مذاکرات صلح نخواهد داشت.
این روزنامه آنگاه به موضع حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در قبال مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان پردخته و پس از یادآوری این که کرزی تا کنون در این مورد دارای موضعی متغیر از مخالفت تا موافقت مشروط بوده است به انتقاد های مکررو شدید رئیس جمهوری افغانستان از ندانم کاری های نظامیان آمریکا و متحدانش پرداخته و می نویسد حامد کرزی از آن بیم دارد که مریکا در جریان توافق با طالبان او و نزدیکانش را کنار گداشته و به آنان سهمی ندهد.
از نظر فیگارو، روزنامۀ صبح پاریس نیز این فیلم ویدیوئی نمی توانست در زمانی بد تر از زمان خاضر که هم زمان با گفتگوهای صلح واشنگتن و طالبان است منتشر شود.
فیگارو در بخش دیگری از مقالۀ خود به ابهام موجود در رفتار طالبان افغان پرداخته و می نویسد که آنان ضمن ادامۀ فراخوان به جهاد، به این امر نیز اذعان می کنند که "تلاش های سیاسی فشرده ای" برای پایان به مناقشۀ ده ساله در افغانستان در جریان است.
این روزنامه در بخش پایانی مقاله از بدبینی ژنرال های آمریکائی مستقر در افغانستان نسبت به اصل مذاکره با طالبان نوشته و می افزاید که در کنگره نیز این امکان وجود دارد که جمهوری خواهان مخالف اوباما از این مذاکرات و آزاد شدن زندانیان گوانتانامو در چهارچوب این گفتگوها برای حمله به رئیس جمهوری آمریکا استفاده کنند.
فیگارو در پایان می نویسد پشتیبانی حامد کرزی از این مذاکرات و امادگی طالبان برای بریدن از القاعده و و تروریسم بین المللی و پشتیبانی از روند دموکراسی در افغانستان نیز دو پرسشی است که کماکان مطرح است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید