افغانستان / امریکا / ایران

ایران، امریکا و ثبات در منطقه

ایران، نه تنها از اول با حملۀ نظامی به افغانستان مخالف بود، بلکه خود را آماج حملات بعدی هم تلقی میکرد. امروز هم رئیس جمهور ایران در مورد وضع سیاسی افغانستان، موضع مخالف حکومت و ائتلاف دارد.

تبلیغ بازرگانی

در اجلاس همکاری‌ های اقتصادی منطقه‌ ای در امور افغانستان، که در شهر دوشنبه برگزار شد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران خواستار خروج سریع نیروهای خارجی از افغانستان شده است و اضافه کرده است که دولت‌ های عضو ناتو به افغانستان غرامت بپردازند.

در مورد تعاملات نظامی و سیاسی در افغانستان، نظرات متفاوتی وجود دارد. حضور نیروهای خارجی را بعضی از مردم و مسئولین، کمک و همکاری تلقی میکنند و بعضی هم آنرا تجاوز و تسخیر میدانند. این موضوع را با معراج امامزاده، فعال سیاسی در میان گذاشتیم. آقای امامزاده میگوید که اصل پرداخت غرامت، به دلیل اینکه امریکایی ها به مردم ضرر رسانده اند درست است. و این موضوع در مورد تجاوز روسیۀ شوروی هم صدق میکند. ولی دلیل اینکه احمدی نژاد این موضوع را مطرح میکند، به گفتۀ آقای امامزاده، متضرر شدن مردم افغانستان تیست. بلکه اینست که میخواهد نفوذ خودش را در منطقه، افزایش بدهد. از جانب دیگر، کسانیکه امروز در افغانستان طرفدار حضور نظامی غرب استند، هم به این دلیل است که این حضور نظامی به نفع آنان است. امروز نیروهای که در افغانستان فعالیت دارند، همه، به نفع خود کار میکنند. در نهایت آقای امامزاده میگوید که امروز او صدای را که صرفاً به دفاع از مردم باشد نمیشنود.

گفتگو با معراج امامزاده، فعال سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید