افغانستان

ایران به مقامات افغان میلیون ها دلار پول پرداخته است

عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف سیاسی تغییر و امید
عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف سیاسی تغییر و امید DR

عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف سیاسی تغییر وامید، و یکی از رهبران اپوزیسیون افغان در مصاحبه ای با روزنامه واشنگتن تایمز گفت : ایران از سال 2003 به حامد کرزأی، رئیس جمهوری افغانستان پول می داده است. 

تبلیغ بازرگانی

به گفته عبدالله عبدالله در آن زمان محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران به حامد کرزأی گفته است : من در دفتر خود بودجه ای در اختیار دارم که می توانم بخشی از آن را دراختیار شما بگذارم.

دکتر عبدالله که از سال 2001 تا 2005 ویر امور خارجه افغانستان بود می گوید : دادن این پول از سال 2003 یا 2004 آغاز شد و این کار در آن زمان که او وزیر امورخارجه بوده به روشنی انجام می گرفته است.

عبدالله عبدالله می افزاید: حامد کرزأی به او گفته شورای امنیت ملی و نیز مقامات آمریکائی را در جریان واریز این پول گذاشته است. پولی که در سال اول دو یا سه بار پرداخت شد و هر بار مبلغی حدود یک میلیون دلار بوده است. البته نیو یورک تایمز در ماه اکتبر در مورد پرداخت این پول به حامد کرزأی صحبت کرده بود.

عبدالله عبدالله می گوید : اعضای کابینه هم بخشی از این پول ها را همه ماهه به شکل هدیه دریافت می کردند که مبلغ آن چهار برابر حقوق رسمی آنها بوده است.

حامد کرزأی نیز گاه اشاره می کرد که این یا آن پرداخت از همان پول است.

مقامات آمریکائی هدف پرداخت این پول از سوی ایران را حفظ ابزار نفوذ این کشور در افغانستان توصیف می کنند تا ناآرامی و آشفتگی در این کشور به وجود نیاید و منافعش در افغانستان به خطر نیافتد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید