ایران

ایران: تجمعات اعتراضی جمعی از فرهنگیان در شهرهای مختلف

تبلیغ بازرگانی

جمعی از فرهنگیان و معلمان در برابر ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند

به گزارش پایگاه خبری کانون صنفی معلمان، جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته، صبح امروز پنج شنبه، در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. تجمع کنندگان با حمل شعارها و پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق معلمان و بازنشستگان و لغو محکومیت فعالان صنفی فرهنگیان از جمله زندان، انفصال از خدمت و تبعید شدند.

اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان از روز ۱۸ آبان از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. اسماعیل عبدی، پیش از آن، از سوی دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان محکوم شده بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید