ایران خواسته‌های آمریکا را می‌پذیرد-گفتگو با هوشنگ امیراحمدی

هوشنگ امیر احمدی استاد علوم سیاسی در آمریکا
هوشنگ امیر احمدی استاد علوم سیاسی در آمریکا فارس

دولت آمریکا می گوید که برای عقب راندن ایران به زودی ائتلافی بین المللی علیه این کشور تشکیل می دهد، در حالی که دولت های عربستان، امارات و بحرین خواستار اقدام های فوری علیه جمهوری اسلامی ایران شده اند. آمریکا برای عقب راندن ایران از کجا یا از کدام مواضع ائتلاف بین المللی علیه این کشور تشکیل می دهد و منظور عربستان از اقدام های فوری علیه دولت ایران چیست؟

تبلیغ بازرگانی

پاسخ به این پرسش، هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه راتگرز آمریکا، گفته است که هدف نهایی آمریکا خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران و راندن آن به داخل مرزهای این کشور است و عاقبت جمهوری اسلامی ایران به این خواست آمریکا پاسخ مثبت خواهد داد. هوشنگ امیراحمدی افزوده است که به یک معنا این اتفاق هم اکنون حال رخ دادن است و برجام سرآغاز چنین روندی بوده است. او می گوید که این تسلیم از وقوع یک جنگ یا رویارویی نظامی جلوگیری می کند به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران توان یک رویارویی مستقیم نظامی را حتا با عربستان ندارد، چه برسد با ائتلاف گسترده ای مرکب از آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی و عرب منطقه. هوشنگ امیراحمدی در پایان گفته است که مشکل اصلی حکومت ایران با مردم این کشور است نه با ایالات متحد آمریکا و اگر جمهوری اسلامی حکومتی مبتنی بر مردم و ارادۀ مردم تشکیل بدهد و به داخل مرزهای خود بازگردد هیچ تهدیدی از سوی آمریکا اینچنین موجودیت آن را به خطر نمی اندازد. ولی از آنجا که مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران حل نشده، به گمان امیراحمدی رهبران این کشور نهایتاً گزینۀ دیگری جز تسلیم در مقابل فشارهای آمریکا پیش روی خود نخواهند دید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید