ایران دربارۀ حقوق بشر و تروریسم با غرب به تفاهم نمی رسد

منصور حقیقت پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به تصویب اخیر دو قطعنامۀ سازمان ملل علیه دولت این کشور گفت که اگر قدرت های جهانی بخواهند "به بهانۀ حقوق بشر یا تروریسم" جمهوری اسلامی ایران را تحریم کنند، این کشور توافق اتمی را اجرا نخواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

منصور حقیقت پور تصویب دو قطعنامۀ اخیر در کمیتۀ حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل را ابتکار عمدتاً عربستان و کانادا دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران "حسرت توسعۀ روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را به دل"کانادا خواهد گذاشت.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش افزود که دولت ایران هرگز بر سر تروریسم و حقوق بشر با غرب به تفاهم نخواهد رسید و ادبیات و درک دو طرف در این دو حوزه متفاوت و مختلف است.
منصور حقیقت پور در ادامۀ سخنانش تأکید کرد که اگر آمریکا و یا هر یک از دیگر اعضای گروه پنج به علاوه یک بخواهند از این پس به دلیل نقض حقوق بشر یا به تعبیر او "به بهانۀ حقوق بشر و تروریسم" علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم اعمال کنند، دولت اسلامی ایران نیز از این فرصت استفاده خواهد کرد و اجرای توافق اتمی را متوقف خواهد ساخت.
در روزهای گذشته تصویب دو قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل علیه ادامۀ نقض حقوق بشر در ایران و دخالت نظامی این کشور در سوریه، خشم و واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. برخی مقامات ایران اعلام داشتند که دولت های غربی به ویژه آمریکا که به این دو قطعنامه رأی مثبت دادند قابل اعتماد نیستند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بار دیگر در ملاقات با رییس جمهوری روسیه، دولت آمریکا را غیرقابل اعتماد دانست. او پیش از این نیز هشدار داده بود که دولت آمریکا پس از توافق اتمی قصد دارد به "بهانۀ حقوق بشر" اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه بدهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید