ایران-دریای خزر

ایران درنشست تدارکاتی کشورهای حاشیه دریای خزر

نماینده جمهوری اسلامی ایران درنشست تدارکاتی کشورهای حاشیه دریای خزربا اشاره به همکاری های منطقه ای، اظهارامیدواری کرد که سهم حقوقی ایران درمذاکرات آینده درنظر گرفته شود.

تبلیغ بازرگانی

معاونین وزرای امورخارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، روز ششم و هفتم اردیبهشت دراجلاسی که برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیش بینی شده بود، شرکت کردند.
دراین نشست توافق هایی درزمینه امنیتی و کنترل صید ماهی های خاویار در آبهای خلیج فارس به دست آمده، اما مذاکرات کار گروه ها، برای آماده سازی چارچوب کنوانسیون حقوقی دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی همچنان ادامه دارد.
ازطرف ایران محمد مهدی آخوند زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران در این اجلاس، در باکو حضور داشت.
وی در بازگشت ازاین اجلاس، بر توافقات حاصله در مورد مبارزه با قاچاق و جرایم در حوزه دریای خزر تأکید نمود و افزود که گفتگو درمورد ممنوعیت صید صنعتی ماهی های خاویاری به علت تخصصی بودن، به مسئولان شیلات کشورهای حاشیه خزر واگذار شده است.
این درحالیست که به علت صید بی رویه، رقم ماهی های خاویاری در دریای خزر رو به کاهش است و بعضی از انواع، روبه نابودی هستند. به گفته محمد مهدی آخوند زاده ، جمهوری اسلامی ایران مانند برخی از کشورهای دیگر این منطقه سرمایه گذاریهایی در مورد تکثیر ماهی های خاویاری انجام داده است.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست کارگروه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت که رژیم حقوقی دریای خزر از پایه های محکم برخوردار باشد و منصفانه تنظیم شود.
وی اظهارامیدواری کرد که حقوق ایران مانند آنچه در قرارداد 1921 و 1940 میان دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی رعایت شده بود، در تنظیم کنوانسیون حقوقی جدید، در نظر گرفته شود.

گفتگو با سعید محمودی

دکتر سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، با جدا کردن بخش همکاری های کشورهای حاشیه دریای خزر (امور امنیتی و ماهیگیری و..). با بخش حقوقی و تعیین مرزهای دریایی، تأکید می کند که همکاری پنج کشور پیرامون دریای خزر مشکلی ایجاد نمی کند و ایران دراین زمینه با سهم مساوی درهمکاری ها شرکت می کند، آنچه مشکل زا می باشد رژیم حقوقی دریای خزر است. جمهوری اسلامی ایران درمسئله تعیین مرزها و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در جایگاه مساوی با کشورهای دیگر قرار ندارد، زیرا چهار کشور دیگر با کنار گذاشتن ایران، خودشان با هم به توافق هایی رسیده اند و حدود خود را مشخص نموده اند ولی تکلیف ایران دراین میان هنوز روشن نیست...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید