ایران/ القاعده

ایران ده ها تن از اعضای القاعده را آزاد کرده است

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش سایت خبری "عصرایران" رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در دیدارهفتگی خود با خبرنگاران به سئوالی درباره خبر رسانه های مصری مبنی برآزادی یکصد تبعه مصری توسط ایران خودداری کرد.

یک خبرنگارامروزدرتهران این پرسش را مطرح کرد که یک روزنامه مصری نوشته است ایران یکصد تبعه مصری را آزادکرده است، ولی سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ نداد.

به گزارش عصرایران، درمقابل دو بار پرسش، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران به این سئوال پاسخ نداد.

به گزارش این سایت ایرانی، پیش ازاین "منتضرالزیات" وکیل مشهورمصری که معمولاً وکالت متهمان اسلامگرا را برعهده می گیرد به یک روزنامه مصری گفته است: تهران حدود یکصد نفر ازاتباع مصری را که هشت سال پیش به ایران فرارکرده اند، با میانجیگری سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله آزاد کرده است

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید