ایران- هسته ای

ایران طی دو سال آینده قادر به تولیدسلاح هسته ای خواهد بود

۲ دقیقه

"مؤسسۀ بین المللی مطالعات استراتژیک" لندن در گزارشی که امروز منتشر شد می نویسد در حال حاضر دلیلی بر وجود فعالیت های غیر قانونی تهران در عرصۀ سلاح های شیمیائی و میکربی در دست نیست اما در ارتباط با تولید جنگ افزار هسته ای، این کشور طی دو سال آینده ، در صورتی که اراده کند، قادر به تولید بمب هسته ای خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس گزارش "مؤسسۀ بین المللی مطالعات استراتژیک " لندن، گزارشی که امروز (پنجشنبه) انتشاریافت، جمهوری اسلامی ایران، البته اگر رهبرانش بخواهند، طی دو سال آینده قادر به تولید جنگ افزارهسته ای خواهد بود.
در این گزارش ١٢٨ صفحه ای در عین حال بر این نکته نیز تأکید شده است که در حال حاضر هیچ دلیلی دردست نیست که
ثابت کند ایران به فعالیت های غیر قانونی درعرصۀ سلاح های شیمیائی و میکربی دست زده است.
در گزارش "مؤسسۀ بین المللی مطالعات استراتژیک" لندن تصریح شده است که ذخیرۀ اورانیوم غنی شدۀ ایران با غلظت کم در صورتی که به میزان بالاتری غنی شود برای ساخت یک یا دو بمب هسته ای کفایت می کند.
بنا بر این گزارش اگر ٤٠٠٠ سانتریفوژ فعال در تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز با ضرباهنگ یا ریتم کنونی به کار خود ادامه دهد ایران برای غنی کردن اورانیوم به میزان مورد نیاز برای ساخت یک بمب دقیقاً به یک سال و هفت ماه زمان نیازمند است.
"مؤسسۀ بین المللی مطالعات استراتژیک" در این گزارش می نویسد این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران یک روند تولید چهار مرحله ای را به راه انداخته است که در پاکستان آغاز شده و عبدالقدیر خان پدر بمب اتمی پاکستان، در بازار سیاه آن چه را که مورد نیازآن بوده است در اختیار تهران قرار داده است.
عبدالقدیر خان اعتراف کرده است که اطلاعات محرمانه ای را به کرۀ شمالی، ایران و لیبی فروخته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید