بررسی روزنامه های امروز فرانسه

ایران و سوریه درصدرگزارش های روزنامه های فرانسه

@fotolia

اکنون دو هفته است که با آغاز مانورهای نیروی دریائی جمهوری اسلامی درآبهای خلیج فارس، همزمان با تردد ناوگان های کشورهای غربی تنش میان غرب و جمهوری اسلامی بطورچشم گیری افزایش یافته است.

تبلیغ بازرگانی

 یک افسرارتش جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، به ناوهواپیما برآمریکائی که از خلیج فارس عبورکرده بود اخطارکرد که دیگر به آبهای این منطقه بازنگردد.
این اخطارمقام نظامی ایران ازسوی وزارت دفاع آمریکا بی پاسخ نماند. پنتاگون اعلام کرده است که برنامه عبورومرورناوهای نظامی آمریکا درآبهای منطقه، بدون تغیرادامه خواهد یافت.
  روزنامه های اروپا، ازجمله فرانسه، این روزها گزارش های متعددی را به احتمالات رویدادهای خاورمیانه و بویژه خلیج فارس اختصاص می دهند.

درسوریه انفعال هیئت ناظرین اتحادیه عرب که برای این کشوررفته اند مورد انتقاد قرارگرفته است.

هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، درگزارشی پیرامون آخرین تحولات بحران داخلی سوریه می نویسد: شورای ملی سوریه ازنحوۀ انجام مأموریت هیئت ناظران عرب راضی نیست؛ از این روست که ازهنگام ورود این هیئت به سوریه نظارت های دیپلماتیک درمورد چگونگی عملکرد آن افزایش یافته است.
فرانسه به دقت عملکرد این هیئت را زیرنظردارد. نیکولا سارکوزی- رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته (سوم ژانویه) باردیگر تأکید کرد که بشاراسد رئیس جمهوری سوریه باید، با کناره گیری از قدرت، این امکان را به ملت سوریه بدهد که سرنوشت خود را خود تعیین نمایند.
هومنیته درگزارش خود یادآوری می کند که ژنرال سودانی، که ریاست هیئت ناظران را برعهده دارد، خود ازسرکوبگران مردم سودان بوده است که امروز با حمایت امیر قطرتوانسته است به این مأموریت مهم اعزام شود.

هومنیته درشماره امروز خود، همچنین به خبردیدارنزدیک حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ازفرانسه اشاره می کند. به نوشته هومنیته آقای کرزی قراراست روز بیست وهفتم ماه جاری میلادی (ژانویه)، وارد پاریس شود.

قراراست دردیداربا حامد کرزی، رئیس جمهوری فرانسه پیرامون تاریخ و مراحل خروج نیروهای فرانسه از افغانستان با وی به تبادل نظربپردازد. فرانسه درحال حاضرسه هزارو هشتصد سرباز درافغانستان دارد.

هومنیته درگزارش دیگری به سخت ترشدن مواضع فرانسه درقبال ایران پرداخته است. هومنیته به سخنان فرمانده ارتش جمهوری اسلامی مبنی برممنوعیت بازگشت ناو هواپیما برآمریکا و پاسخ آمریکا به تهدید تهران اشاره کرده و می نویسد: همزمان با این رویداد ها اتحادیه اروپا نیزدعوت تهران را به ازسرگیری مذاکرات اتمی رد کرده است .

هومنیته می افزاید: دراین حال است که فرانسه باردیگر، با تأکید برمواضع قبلی دولت پاریس، از متحدین اروپائی خود خواسته است تا با تشدید تحریم ها علیه ایران، تحریم خرید نفت ازاین کشوررا نیز دردستورکارقراردهند.

به دنبال این تهدید ها ی متقابل ازسوی ایران، آمریکا و فرانسه؛ به نوشته روزنامه اقتصادی فرانسه لزاکو، منحنی بهای نفت، روز گذشته دربازارجهانی باردیگر رو به صعود نهاد.
به نوشته این روزنامه درنیویورک بهای نفت با بیش از سه و نیم دلارافزایش ازبشکه ای یک صد یازده دلارفراتررفت.
به نوشته لزاکو این بالاترین قیمت نفت طی شش هفته گذشته بوده است. بهای نفت طی سه هفته گذشته نسبتاً ثابت مانده بود. روزنامه اقتصادی پاریس یادآوری می کند که افزایش بهای نفت درحالی صورت می گیرد که درآمریکا و برخی رشته های صنعتی دراروپا نشانه های بهبود تقاضا وتولید برای صنایع به چشم می خورد.

لزاکو درهمین شماره درگزارش دیگری به تهدید های ایران به بستن تنگه هرمزپرداخته. لزاکو می نویسد: توان تهدید ایران را درمورد بستن تنگه هرمز باید با تردید تلقی کرد زیرا، به نوشته این روزنامه، بیشترین راه های عبوری تانکرهای نفتی در خلیج فارس، از آبهای ساحلی سلطان نشین عُمان صورت میپذیرد.

به نوشته این روزنامه درسال هزارو نهصد و هشتادوهشت میلادی بود که دریک درگیری جزئی میان نیروهای ایرانی و آمریکائی، نیروی دریائی آمریکا دوکشتی جنگی ایران را نابود کرد.

لیبراسیون روزنامه دیگر صبح پاریس نیز گزارشی دارد دربارۀ برنامه های اتمی ایران و به بن بست رسیدن سیاست  آژانس بین المللی انرژی اتمی دررابطه با ایران.
لیبراسیون به اختلافات موجود میان اعضاء گروه "٥+ ١" اشاره می کند و می نویسد: با ادامه اختلافات، سیاست های آژانس دررابطه با ایران عملاً به بن بست رسیده است. ازاین روست که به نوشته لیبراسیون آمریکا درعدم وجود اجماع بین المللی اقدام به اعلام تحریم های شدید و یک جانبه کرد. درمورد اختلافات مورد نظرنویسنده لیبراسیون باید یادآوری کرد که چین و روسیه درهمه این سال ها با تاکید بر لزوم ادامه مذاکرات با تهران به مقابله با سیاست های چهارکشورغربی یعنی،  آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پرداخته اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید