ایران/اقتصادی

ایران: یارانه ۳۴ میلیون نفر "پردرآمد" حذف می شود

تبلیغ بازرگانی

محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ می گوید این کمیسیون دولت را مکلف کرده یارانه نقدی سه دهک پردرآمد جامعه را قطع کند. این مصوبه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد.

دولت بر اساس این مصوبه که باید از ابتدای تصویب قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآید، مکلف است تا درآمد حاصل از قطع یارانه سه دهک پردرآمد را صرف ایجاد اشتغال در کشور نماید.

این مقام کمیسیون لایحه بودجه، شمار افراد سه دهک پردرآمد جامعه را ۳۴ میلیون نفر اعلام کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید