ایران/هسته ای

ایران درمقابل بسته کشورهای غربی، یک بسته متقابل به گروه ١+٥ ارائه کرد

هیئت ایرانی در مذاکرات بغداد
هیئت ایرانی در مذاکرات بغداد REUTERS/Government Spokesman Office/Handout

درپی ارائه بسته جدید ١+٥ به ایران، که بامداد امروز دراولین دورمذاکرات بغداد صورت گرفت، ایران نیزیک بسته پیشنهادی متقابل برای ادامه مذاکرات و رسیدن به راه حلی درمورد پرونده اتمی این کشورارائه کرده است.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازبغداد به نقل ازیک عضوهیئت ایرانی، مقامات ایرانی این بسته متقابل را به اعضاء ١+٥ ارائه کرده اند وامیدوارند که کشورهای یاد شده نظرخود را دردوردوم مذاکرات که امشب برگزار خواهد شد اعلام دارند.
گزارش دقیقی ازمحتوای این بسته انتشارنیافته است؛ مقام ایرانی نیزدرمورد محتوای پیشنهاد متقابل ایران سخنی نگفته است.

به گزارش ایران پرس نیوز، به نقل از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، هیئت ایرانی درپایان مرحله اول گفت وگو های بغداد با گروه ١+٥، بسته جامعی را شامل پنج بند ارائه کرده است که شامل موارد منتوعی از جمله موضوعات هسته ای و غیرهسته ای است.
براساس این گزارش، از ویژگیهای بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی گام به گام بودن آن است؛ گام های عملی مشخصی به غرب پیشنهاد شده است.

به گزارش منابع خبری طرف های غربی نیز بطور شفاهی و نه کتبی، بسته ای را مطرح کرده اند، اما تفاوت بسته پیشنهادی ایران جامع بوده و مبنا را براصول مذاکرات استانبول قرار داده است؛ ایران می گوید بسته پیشنهادی این کشوربراساس ملاحظات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و گام به گام تدوین شده است

خبرگزاری دولتی ایران دراولین اظهارنظر درمورد بسته پیشنهادی غرب نوشت: مهمترین مشکل بسته پیشنهادی گروه 1+5 به روزنبودن و عدم تناسب میان داده ها و ستانده های آن است. این خبرگزاری می نویست: دراین بسته که به صورت نامتوازن ارائه شده نگاه جامعی وجود ندارد. .
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید