دسترسی به محتوای اصلی
زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

ادعاهای کاذب و سخنان دور از واقعیت مسئولین ایران

صدا ۱۹:۵۷
۴۱ دقیقه

آقایان رضا مرادی غیاث آبادی، داریوش برادری و بیژن شاهمرادی میهمانان گرامی برنامه امروز زمینه ها و زمانه ها هستند.این سه استاد علوم مردم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی دلایل شیوه گفتار مقامات دولت اسلامی را که بدون هیچ احساس مسئولیتی، هر ادعای بی اساسی را بر  زبان می آورند، هر تهمت و افترایی  را به دیگران وارد میکنند و از هیچ گنده گویی ابائی ندارند، بررسی مینمایند. میشنویم : 

تبلیغ بازرگانی

فرزاد جوادی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.