زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

کارنامه یک سالگی جنبش اعتراضی علیه انتخابات

صدا ۲۲:۰۱

فاطمه حقیقت جو : بدون اینکه اعلام شود، در ایران یک حکومت نظامی برقرار است. این دولت با شیوه های سرکوب خود اعتراضات مردم را تبدیل به اعتراضات نیمه زیر زمینی کرده است.

تبلیغ بازرگانی

یکسال از انتخابات پر سر و صدای خرداد هشتاد و هشت گذشت. سال پر ماجرائی که از دیدگاه آسیب های اجتماعی بیلان سنگین و سیاهی داشت.

هزاران نفر دستگیر و زندانی شدند. بیش از هفتاد نفر به قتل رسیدند. صدها روزنامه توقیف شد. اخبار تکان دهنده ای از شکنجه ها و بد رفتاری ها علیه دستگیر شدگان به بیرون درز کرد.

هم اکنون صد ها فعال سیاسی و مدنی و روزنامه نگار در زندان ها بسر می برند و تنها در یک ماه گذشته سی و یک تن از زندانیان اعدام شده اند.

همه این حوادث در شرایطی اتفاق افتادند که تنش های اقتصادی و اجتماعی هر روز جلوه های نیرومند تری از خود نشان می دهند و این روزها با پیوستن چین وروسیه به همتایان خود در شورای امنیت، انزوای بین المللی جمهوری اسلامی به رکورد تازه ای دست یافت.

براستی وضعیت نیروهای معترض به انتخابات در یک سالی که گذشت به چه منوال بوده است ؟

آیا راست است که بخش هائی از این نیرو ها سر خورده و ناامید شده اند؟

در حالی که رهبران جمهوری اسلامی با استفاده از هر فرصتی به مردم نوید می دهند که چشم فتنه را کور کرده اند، رهبران جنبش اعتراضی مدعی اند که "جنبش وارد مرحله تثبیت شده است."

کدام یک راست می گویند؟

آیا شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی توانسته اند جای خالی مطبوعات توقیف شده را بگیرند ؟

درباره تحولات احتمالی شعارها و مطالبات مردم در یک سال گذشته چه می توان گفت. آیا این دیدگاه خانم زهرا رهنورد درست است که "کاه مطالبات مردم به کوهی از مطالبات تبدیل شده اند ؟"

در مجله رادیوئی زمینه ها و زمانه ها با دعوت از خانم فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم، ساکن آمریکا، آقای نجات بهرامی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در تهران و سرانجام اقای محمد اعظمی از رهبران سازمان فدائیان خلق مقیم فرانسه، خواهیم کوشید کارنامه یک سال جنبش اعتراضی علیه انتخابات سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم.

*نجات بهرامی : بنظر من در یک سال اخیر آقای احمدی نژاد از هر لحاظ یک دولت ناکام و نا کارآمد را به نمایش گذاشته است. این دولت بدست خود، بر مشروعیت زدائی از دولت و بر ناراضی تراشی دامن می زند و تعداد بیشتری از مردم را بسمت جنبش سبز و خواسته های آنان سوق می دهد.

* فاطمه حقیقت جو : بدون اینکه اعلام شود، در ایران یک حکومت نظامی برقرار است. این دولت با شیوه های سرکوب خود اعتراضات مردم را تبدیل به اعتراضات نیمه زیر زمینی کرده است.

* محمد اعظمی : بنظر من روحانیت در یک سال گذشته نسبت به دولت حاکم عموماً موضع عدم تایید داشته است. بعبارت دیگر نیروی اصلی روحانیت نسبت به قدرت حاکم مواضع تایید آمیز نداشته است. گرچه نمی توان مدعی شد که در صف معترضین بوده است. در مجموع می توان گفت که مواضع روحانیت به سود جبهه مردم تمام شده است.

زمینه ها و زمانه ها

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید