دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

لایحه بودجه سال آینده: بودجه انبساطی، ناهماهنگ و قانون گریز

صدا ۰۷:۱۸
۱۱ دقیقه

لایحه بودجه سال 90 بعنوان سندی که سیاست کلان اقتصادی دولت را در سال آینده مشخص میکند، حاوی سه گرایش مهم و بنیادین به شرح زیر است: نخست آنکه، بودجه ای است بسیار انبساطی که تا کنون در ایران سابقه نداشته است. دوم اینکه، این بودجه در تاریخ اقتصادی کشور، بیشترین وابستگی را به در آمدهای نفت و گاز دارد. بالاخره، این بودجه ساختاری ناهماهنگ، مبهم و قانون گریز دارد. 

تبلیغ بازرگانی

بالاخره پس از دوماه و نیم تأخیر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در روز یکشنبه گذشته لایحه بودجه سال 1390 را بصورت ناقص به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
جزئیات این لایحه هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. با این وجود طی دوروز گذشته، نخست خبرگزاری فارس جزئیاتی از این لایحه را منتشر کرد و سپس جزئیات کامل ماده واحده و جداول کلان لایحه بودجه سال 90 بوسیله خبر گزاری مهر انتشار یافت.
لایحه بودجه سال 90 بعنوان سندی که سیاست کلان اقتصادی دولت را در سال آینده مشخص میکند، حاوی سه گرایش مهم و بنیادین به شرح زیر است:
نخست آنکه، بودجه ای است بسیار انبساطی که تا کنون در ایران سابقه نداشته است. دوم اینکه، این بودجه در تاریخ اقتصادی کشور، بیشترین وابستگی را به در آمدهای نفت و گاز دارد. بالاخره، این بودجه ساختاری ناهماهنگ، مبهم و قانون گریز دارد.
بودجه 538 هزار میلیارد تومانی سال 90 یک افزایش بی سابقه 46 در صدی را نسبت به بودجه سال گذشته نشان میدهد. بودجه سال 89 مبلغ 368 هزار میلیارد تومان بوده است.
از مجموع کل بودحه پیشنهادی دولت برای سال آینده، 176 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 362 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.
برای سال 90، بودجه عمومی دولت به نسبت سال جاری بیش از 50 در صد و بودجه شرکت های دولتی یک افزایش بیش از 44 در صدی را نشان میدهد.یاد آور میشویم که بوجه شرکت های دولتی در سال 89 مبلغ 252 هزار میلیارد تومان بوده است.
معلوم نیست که این افزایش بی سابقه بر مبنای چه حساب و کتابی طراحی شده است. آنچه مسلم است، این لایحه در تناقض آشکار با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و سیاست های اصل 44 قانون اساسی می باشد.
شایان توجه است که با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها، درآمدهای دولت، خصوصاً از محل حامل های انرژی افزایش یافته است. این افزایش با احتساب 20 در صد سهم دولت یعنی 6 هزار میلیارد تومان با مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 90 پیش بینی شده است. حتا اگر این افزایش را نیز در مد نظر بگیریم، با این وجود، جهش 46 در صدی بودجه سال 90 کماکان ماهیت شدید انبساطی-تورمی خود را حفظ نموده و پرسشی را که مطرح میکند اینست که این بوجه، چه پیامدهای تورمی را بر اقتصاد ملی بدنبال خواهد داشت؟
در متن لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 90، معادل مبلغ 57 هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی اختصاص داده شده است.در این لایحه بهای هر بشکه نفت خام 80 دلار در بودجه منظور شده است.با تجه به نوسانات بازار جهانی نفت، این برآورد قیمت، در بر دارنده تردیدهائی برای کسب درآمدهای بودجه سال آینده است.
لایحه بودجه سال 90 در اولین نگاه، ساختاری ناهماهنگ، متناقض ومبهم را برای این سند مهم مالی کشور ترسیم میکند...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.