زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

آیندۀ افغانستان

صدا ۲۱:۵۲
DR

درین اواخر صحبت از مذاکره با طالبان است و ایجاد دفتر طالبان؛ همچنان صحبت از این است که چه کسی با طالبان مذاکره کند و در چه موردی؟

تبلیغ بازرگانی

با پایان مأموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان، تلاش عمومی بر این است که جنگ هم تمام شود. یعنی اینکه اگر امکان تفاهم و تعامل با شورشیان وجود داشته باشد، این تفاهم و تعامل صورت بگیرد؛ از شخصیت های سیاسی غربی تا حکومت افغانستان، همه با خوشبینی به این موضوع میپردازند.

تنها درین میان مردم افغانستان در تشویش هستند؛ از میان کسانیکه در گذشته، رژیم طالبانی را تجربه و با گوشت و پوست خود احساس کرده اند، صدا های تشویش به گوش میرسد.

***

میز گرد امروز ما به همین موضوع اختصاص دارد و هدف آن مطرح کردن این تشویش و جستجوی راه های حل آن است.

مهمانان ما: آقای دکتور مهی الدین مهدی- نمایندۀ ولایت بغلان در پارلمان افغانستان، دکتور نسیم مدبر- از وکلای معترض، احمد بهزاد- نمایندۀ هرات و زلمی نشاط- محقق در دانشگاه اسکس بریتانیا هستند.

آقای محی الدین مهدی موجودیت این تشویش را تأیید میکند و میگوید که مذاکره با طالبان، پهلوی قومی حکومت را فربه تر میسازد، و کمی دور تر اضافه میکند که اگر چه طالبان به یکی از جناح های قومی کشور نزدیک تر هستند، ولی با آنهم نباید با آنان برخورد قومی بر اساس معیار های قومی صورت بگیرد؛ بلکه این مشکل را باید به شکل و به عنوان یک مشکلی ملی مطرح و حل کرد.

آقای نسیم مدبر اضافه میکند که این مذاکرات تنها مربوط به آمریکا و طالبان نیست و باید افغان ها در آن سهیم باشند؛ یعنی نه تنها حکومت، بلکه همچنان نمایندگان ملت و جامعۀ مدنی باید در آن سهم بگیرند.

آقای بهزاد، با تصریح اینکه مخالفت با طرز عمل این مذاکره به معنی مخالفت با پروسۀ صلح نیست، پیش بینی میکند که این مذاکره به جایی نخواهد رسید. آقای بهزاد اضافه میکند که این مذاکرات باید بشکل روشن و مسئولانه و توسط نمایندگان رسمی مردم افغانستان صورت بگیرد. او از زبان معاون رئیس جمهور، از ترس از احتمال یک نوع کودتا بر ضد قانون اساسی افغانستان صحبت میکند.

آقای زلمی نشاط، با اتکاء به اینکه در هر صورت نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد، موقف آمریکا را به این ترتیب شرح میدهد که آنان میخواهند با کنار آمدن با طالبان، خروج خود را «نیمه آبرومندانه» بسازند.

با اشاره به مشکلات حکومت با پارلمان، آقای نشاط از اجلاس برلین در این مورد که سیاسیان افغانستان باید به غرب بفهمانند که تنها حکومت آقای کرزی از مردم افغانستان نمایندگی نمیکند، قدر دانی میکند و میگوید که نمایندگان مردم و اپوزیسیون باید وارد این گفتگو ها شوند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید