پژواک جامعه

حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی، نتیجه تلاش های بین المللی است

صدا ۰۹:۳۱

بعقیده خانم میترا شجاعی مبارزات فعالان زن باید تا آنجا ادامه پیدا کند که مسئولان جمهوری اسلامی به صراحت بگویند که زنای محصنه جرم نیست و یا اگر هست مجازاتش سنگسار نیست

تبلیغ بازرگانی

 ماجرای لغو حکم سنگسار و نیز اعدام کودکان از لایحه مجازات اسلامی در روز های گذشته در مجموع با واکنش های منفی حقوقدانان و نیز فعالان زن مواجه شد و بسیاری از صاحبنظران، حذف این موارد از متن لایحه قانونی را به معنای حذف واقعی این بندها از قانون مجازات اسلامی نمی دانند و مدعی اند که قانون گذار با توسل به این شیوه، قانون سنگسار را در واقع «مسکوت» گذاشته است، بدون آنکه با آن مخالفت کند.

با وجود همه این بدگمانی ها نسبت به این واقعه، چند روز پیش زمانی که گزارش دوم احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران انتشار بیرونی یافت، ناظران به این نکته توجه کردند که وی ضمن برخورد کمابیش قاطع به موارد نقض حقوق بشر در ایران، در عین حال به حذف دو ماده سنگسار و اعدام کودکان از لایحه قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و این اقدام را گامی به جلو ارزیابی کرده است.

***

خانم میترا شجاعی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در آلمان درباره علل بدگمانی فعالان زن نسبت به این اقدام جدید جمهوری اسلامی ونیز نقش پراهمیت فشار های بین المللی علیه سنگسار در ایران و بالاخره خطرات احتمالی ادامه حیات پدیده سنگسار در جمهوری اسلامی، گفتگوئی با رادیو بین المللی فرانسه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم...

خانم شجاعی معتقد است که مسکوت گذاشتن مجازات سنگسار دقیقاً به همین منظور صورت گرفته که جمهوری اسلامی یک ژست بین المللی بگیرد و مدعی شود که اصلاً چنین مجازاتی در قوانین کشور وجود ندارد؛ به این ترتیب اگر هم از این به بعد جائی حکم سنگسار صادر و اجرا شد، گفته خواهد شد که سلیقه قاضی است؛ در حقیقت با این کار قانون گذار مسئولیت را از دوش خود بر داشته است.

خانم میترا شجاعی از حذف این قانون نتیجه میگیرد که لااقل قانون گزاران جمهوری اسلامی فهمیده اند که شرم آور است اگر این حکم بعنوان قانون وجود داشته باشد؛ او البته اضافه می کند که متأسفانه هنوز هم دست قاضی باز است و ما همچنان نگران صدور و اجرای این جور احکام هستیم.

بعقیده خانم میترا شجاعی مبارزات فعالان زن باید تا آنجا ادامه پیدا کند که مسئولان جمهوری اسلامی به صراحت بگویند که زنای محصنه جرم نیست و یا اگر هست مجازاتش سنگسار نیست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید