فرزندان مهاجر در اروپا از یک بیگانگی دوگانه رنج می برند

صدا ۱۱:۵۰
محمد مراح، جوان بیست و سه ساله فرانسوی عرب تبار
محمد مراح، جوان بیست و سه ساله فرانسوی عرب تبار REUTERS/France 2 Television/Handout

معبود انصاری استاد جامعه شناس در دانشگاههای آمریکا، معتقد است که در اروپا، بویژه در فرانسه، مهاجر زادگان جوان بطور کلی در حاشیه جامعه مانده اند و یک نوع دوگانگی، یک بیگانگی دو گانه، یا یک حاشیه نشینی دوگانه در بسیاری از آنها دیده میشود.

تبلیغ بازرگانی

  محمد مراح جوان بیست و سه ساله فرانسوی عرب تبار، هفته گذشته در فرانسه یک تراژدی خونین آفرید. او که پیش از بقتل رسیدن توسط پلیس ،خود را عضو القاعده معرفی کرده بود و در گذشته نزدیکی به افغانستان و پاکستان رفت و آمد داشته است، در فاصله دو هفته ، هفت شهروند فرانسوی را ، که سه کودک و سه نظامی در میانشان بود، به ضرب گلوله بقتل رسانید و مردم فرانسه را دچار وحشت و خشم کرد.
همزمانی این فاجعه انسانی با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، و البته حساسیت شدیدی که مردم نسبت به این اعمال سبعانه از خود نشان دادند، بحث درباره علت یابی جذابیت تروریسم برای جوانان مسلمان فرانسوی و نیز چگونگی مقابله با این پدیده را به یکی از سوژه های مورد علاقه مردم تبدیل کرده است و از این رهگذر کاندیدا های ریاست جمهوری نیز هر کدام به شیوه خود برای مقابله با پدیده تروریسم راه حل ارائه می کنند.
در این میان نیرو های راست افراطی بازار گرمی پیدا کرده اند و راه فوری مقابله با تروریسم را جلوگیری از ورود بیگانگان به کشور ارزیابی می کنند!
همین دیروز (یکشنبه) خانم مارین لوپن ، رهبر حزب راست افراطی "جبهه ملی" در فرانسه ، در نطق انتخاباتی اش قول داد که در صورت برنده شدن ورود سالانه دویست هزار خارجی بفرانسه را تا ده هزار کاهش خواهد داد. او پرسید هر روز چند محمد مراح از طریق کشتی یا هواپیما وارد فرانسه میشوند؟
در میان سیصد نفری که هر روزه از ترکیه وارد یونان می شوند و سپس براحتی به کشور های دیگر اروپا سفر میکنند، چند محمد مراح حضور دارند؟
رهبر راست های افراطی فرانسه به مردم قول داد که در صورت برنده شدن در انتخابات اسلام رادیکال را به زانو در خواهد آورد.
کاندیدا های دیگری حضور تروریسم را ثمره ناتوانی دولت در جذب کردن خارجی ها در بافت جامعه فرانسه ارزیابی می کنند و خواهان عملکرد موفقیت آمیز این پروژه هستند.
کسانی هم تقصیر را بگردن اسلامگرایان می گذارند و معتقدند که از طریق ممانعت از بکار گیری حجاب اسلامی و نیز مخالفت با گوشت حلال ، باید مسلمانان را وادار به رعایت قواعد زندگی در فرانسه کرد.
معبود انصاری استاد جامعه شناس در دانشگاههای آمریکا، در گفتگوئی به بررسی عوامل متعدد روی آوری جوانان مهاجر به ایدئولوژی های افراطی می پردازد و معتقد است که در اروپا ، بویژه در فرانسه ، مهاجر زادگان جوان بطور کلی در حاشیه جامعه مانده اند و یک نوع دوگانگی، یک بیگانگی دو گانه ، یا یک حاشیه نشینی دوگانه در بسیاری از آنها دیده میشود. یعنی هم در جامعه فرهنگی- اسلامی خودشان این احساس بیگانگی و حاشیه نشینی وجود دارد و هم در جامعه بزرگتر خود را بیگانه می یابند.
بعقیده معبود انصاری در یک مرحله ای این دو حالت همدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند و منجر به حرکت های غیر انسانی، غیر اخلاقی و حتی غیر اسلامی می شوند.
معبود انصاری در توضیح دستاورد های جامعه ای که مهاجران را تحت فشار قرار ندهد مثالی از جامعه آمریکا می زند و اعتقاد دارد که الان تمام آمار و ارقام گویای آنست که جامعه مسلمان آمریکا بخشی از جامعه آمریکاست. افراد این جامعه آینده خود را در این کشور می بینند و در عین حال خود را صاحب ارزش هائی میدانند که در دو دهه گذشته با آنها بار آمده اند. ارزش هائی همچون احترام به فرهنگ های مختلف و نیز بردباری مذهبی.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید