کتاب‌ها و اندیشه‌ها

چرا شاملو فراموش نمی‌شود

صدا ۱۰:۰۱

سیزده سال از مرگ احمد شاملو، شاعر ایرانی می‌گذرد. شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منثور شناخته می‌شود.

تبلیغ بازرگانی

پروین سلاجقه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات معاصر فارسی که کتابی را با عنوان «امیرزاده کاشی‌ها» در بررسی و نقد اشعار شاملو منتشر کرده، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه به اهمیت جایگاه شاملو در شعر معاصر فارسی می‌پردازد.

ویژگی اصلی کتاب امیرزاده کاشی‌ها بررسی اشعار شاملو بر اساس تنوع گفتاری شعر شاملو است.

سلاجقه معتقد است که شاملو در بهره‌گیری از زبان فارسی دارای هوش فراوانی بود و به لحاظ اندیشه انسانی بر شاعران پس از خود تأثیر گذاشت.

وی می‌گوید شاملو در عین آن که ادامه دهنده جریانات پیش از خود است، اما به سرعت توانست راه خود را متمایز و عرصه‌های دیگری را در شعر معاصر ایران ایجاد کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید