رشد اقتصادی در شش ماه اول سال ٩٢ در ایران همچنان منفی بوده است

  دولت ایران می گوید: رشد اقتصادی طی شش ماه اول سال ٩٢ در ایران منفی دو درصد بوده است. 

تبلیغ بازرگانی

  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی گفته است: در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی کشور به طور متوسط باید به هشت درصد می رسید، در سال 90 این رشد سه درصد، در سال 91 منفی پنج ممیز هشت درصد و در شش ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده است.

وی نگفت آینده منحنی رشد اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می کند.

همزمان با این رشد منفی، گزارش ها حاکی است که فقر در بخش های وسیعی از قشرهای شکننده ایرانی همچنان در حال گسترش است.

وزارت کار جمهوری اسلامی می گوید: کسری بودجه خانوارهای ایرانی از سال هشتاد وسه تا نود خورشیدی به بیش از سه برابر رسیده و هزینه های ماهیانه کارگران نیز در سه گروه مسکن، حمل ونقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات وغلات از سبد مصرفی خانوارها افت چشگمیری داشته است.

همپنین، طبق اعلام مرکز آمار، هزینه ماهیانه هر خانوار چهار نفره به یک میلیون هشتصد هزارتومان رسیده که تقریباً دو برابر متوسط نهصد و سی وسه هزارتومانی حقوق دریافتی امسال مشمولان قانون کاراست. گزارش نشان می دهد که در حال حاضر کارگران شصت درصد قدرت خرید خود را از دست داده اند.
در یک گفت وگوی تلفنی با دکترجمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس نظر وی را درباره تغییر جهت منحنی رشد اقتصادی از منفی به سوی مثبت و الزامات اصلاحات اقتصادی مربوط به آنرا جویا شدم .

جمشید اسدی درپاریس. گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید