کتاب‌ها و اندیشه‌ها

سانسور سی و پنج ساله‌ی کتاب‌های صادق هدایت در ایران

صدا ۱۵:۵۸
تصویری از فیلم "گفت‌وگو با سايه" ساخته خسرو سينايي
تصویری از فیلم "گفت‌وگو با سايه" ساخته خسرو سينايي

روز چهارشنبه، دیروز روز جهانی مبارزه با سانسور دراینترنت بود. از سال دو هزار و نه میلادی روز دوازدهم ماه مارس هرسال روز جهانی مبارزه با سانسور در پهنه سایبری، یا شاهراه اطلاعاتی اینترنت نام گذاری شده است.

تبلیغ بازرگانی

با وجود گسترش دامنه ی امکانات اینترنتی که نسبت به هر زمان دیگر امکان رساندن اطلاعات به اقصاء نقاط جهان آسانترشده و به همان نسبت کار مسئولین سانسور در کشورهای غیر دموکراتیک را مشکل‌تر کرده، با این حال، سانسور در همه ابعاد آن در این گونه کشورها همچنان در دستور کار کارگزاران رژیم ها قرار دارد.

سازمان های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان هر ساله با انتشار گزارش هائی به ابعاد سانسور در کشورهای گوناگون می پردازند.

در ایران مقامات جمهوری اسلامی پنهان نمی کنند که طبق قانون، ممیزی کتاب، فیلم و سایت های اینترنتی جریان دارد.
برای نمونه اکنون سالهاست، در واقع پس از انقلاب اسلامی در ایران، در میان ده ها کتاب که اجازه انتشار نیافته اند، ازجمله کتاب های صادق هدایت نویسنده دوران نوگرائی ایران است که همچنان درمحاق ممنوعیت گرفتارآمده است.

دورانی که ایران در آن روش آشنائی با نقد و نقادی به سبک اروپائی را آغاز کرده بود و شماری از نویسندگان، مانند صادق هدایت، یک تنه به نقد روحانیت شریعتمدار و خرافه زدائی روی آورده و ایرانگرائی را در دستور کارخود قرارداده بودند.

 درگفت وگویی با بهمن امینی مدیر انتشارات خاوران در پاریس، از موقعیت کتاب های فارسی و کتاب خوانی در بیرون از ایران پرسیدم.
در این گفت وگو در آغاز از مدیرانتشارات خاوران در باره دلیل انتخاب نام خاوران برای انتشاراتی خود را پرسیدم. بهمن امینی به این پرسش چنین پاسخ داد. گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید