زمینه ها و دیدگاه ها

حکومت جدید افغانستان در ترازوی قضاوت

: منتشر شده در

بعد از انتخاباتی که در جهان بی نظیر بود، و بعد از تفاهم سیاسی که باعث پیروزی هر دوکاندیدا شد، حالا موقع آن رسیده است که سمت گیری های سیاسی این حکومت جدید، مورد بررسی قرار بگیرد.

REUTERS/Omar Sobhani
تبلیغ بازرگانی

میز گرد امشب ما، به بررسی دست آورد ها و اقدامات حکومت ائتلافی افغانستان است. در این برنامه، مهمانان ما عبارتند از آقای پرتو نادری، نویسنده و شاعر، و آقای بشیر بیژن، فعال سیاسی.

با یاد آوری از آخرین سفر آقای اشرف غنی احمد زی و اینکه با 500 ملیون یوهان به وطن برگشته است، از مهمانان این برنامه میپرسم که آیا این یک اقدام نیک است و باعث امیدواری میشود یا برعکس، تداوم وابستگی افغانستان، به کمک های خارجی است؟

آقای پرتو نادری از اهمیت چین آغاز میکند که در منطقه کشور مهم است. هم از نظر اقتصادی ارتباطات افغانستان با چین مهم است و هم از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی اهمیت این ارتباطات در قدرت اقتصادی چین است که میتواند در پروژه های مهم افغانستان را همراهی کند. و از نظر سیاسی، چین چون از قدیم ها با پاکستان ارتباطات خوب داشته است، شاید بتواند زمینه و شرایط را برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان مهیا کند. ولی چین نمیتواند در افغانستان جای غربی ها و یا جای ایالات متحده را بگیرد، و با وجود توسعۀ روابط با چین، برای افغانستان، اهمیت کمک های کشورهای غربی بر سر جای خود قرار دارد.

آقای بشیر بیژن در ادمه میگوید که، اشرف غنی احمدزی زمانی قدرت را در افغانستان به دست گرفت که پیکر این کشور مملو از زخم و درد بود. فساد، فقر، بیکاری، نا امنی و موجودیت حلقات جاسوس و دهشت افکن، به عنوان  مصیبت های جدی دامن گیر کشور بود. این ها همه میراث دوران حامد کرزی بود. امروز در حالیکه بدبینی کشورهای همسایه در مورد افغانستان ادامه دارد، ارتباط با کشورهای چون چین، که دید صمیمانه دارند برای افغانستان بسیار مهم است.

در مورد ضعف مشروعیت دولت، آقای بشیر بیژن میگوید که انتخابات افغانستان با یک توطئۀ بسیار خطرناک و مهندسی شده مواجه بود. این توطئه، به حمایت یک بخشی از جامعۀ جهانی خنثی شد. در نهایت دولت اتحاد ملی که بوجود آمد، از نگاه داخلی دولت قوی است. البته به شرط اینکه مسئولین این دولت، به تعهدات خود وفا دار بمانند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید