انتظارات پس از تصویب برجام در نهادهای کشوری، و تائید رهبر جمهوری اسلامی

صدا ۲۶:۳۴
REUTERS/Leonhard Foeger

رئوس خبرهای اساسی هفته گذشته این ها بوده است.مجلس شورای اسلامی با تصویب متنی تحت عنوان "اقدام متناسب ومتقابل دولت دراجرای برجام" درواقع به متن توافق های به دست آمده دروین تحت عنوان، برنامه جامع اقدام مشترک، "برجام" رای مثبت داد. به فاصله تنها چند ساعت پس از ارائه این مصوبه به شورای نگهبان، این شورا متن مجلس را طی تنها چند ساعت کوتاه از تصویب گذراند و دو روز بعد، دبیرشورای نگهبان اعلام داشت که موضوع مصوبه مجلس و پذیرش برجام باید پایان یافته تلقی شده و درمورد آن بحث ها محدود شود.

تبلیغ بازرگانی

به دنبال رای مجلس و شورای نگهبان روزهای شنبه و یک شنبه، هفده و هجدهم اکتبر، تقریباً همزمان، دولت واشنگتن وسران اتحادیه اروپا درچارچوب حقوقی تحریم های ایران لغو کردند، هرچند که، درواشنگتن و بروکسل اعلام شد که این مصوبه ها به صورت مشروط بوده و پس از گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درمورد عملکرد ایران درنیمه دوم ماه دسامبر، و به شرطی که این گزارش مثبت باشد، قوه اجرایی خواهد یافت.
واما روند اجرای برجام درایران و سطح جهانی چگونه خواهد بود.

این روز، یعنی روز اجرایی شدن برجام ، منوط خواهد بود برتحقق اقدامات مندرج دربند پانزده و گزارش نحوه راستی آزمایی شده توسط آژانس بین المللی وهمزمان با اتخاذ اقدامات مندرج دربندهای شانزده و هفده توسط گروه پنج به علاوه یک و پایان اقدامات مندرج دربند هجده درسطح سازمان ملل متحد و قطعنامه اخیر شورای امنیت این سازمان.
آنچه که "روز انتقالی" و پایان قطعی تحریم ها نامیده می شود هشت سال پس از تاریخ "روزتصویب" قطعنامه خواهد بود.
این موعد می تواند تغییر کند ودرصورت لزوم به جلو کشیده شود این درصورتی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی دریک گزارش مفصل و نهایی اعلام کند که به این نتیجه رسیده است که کلیه مواد هسته ای و اقدامات جمهوری اسلامی ایران درجهت فعالیت های صلح آمیزقراردارند ازاین رو می توان تاریخ قطعی پایان پرونده اتمی ایران را اعلام کرد.
واما درمحافل داخلی ایران رئیس جمهوری اسلامی ایران پایان مذاکرات وین و دست آوردهای آنرا که درتوافق وین فهرست شده یک پیروزی برای جمهوری اسلامی بطور عام و دولت یازدهم به طورخاص دانسته است.

دراین میان آیت الله خامنه ای حدود ده روز پس از تصویب مصوبه ویژه مجلس درمورد برجام وگذشت فوری آن ازتصویب شورای نگهبان که بنا برگفته ها با چراغ سبزو نظر مثبت رهبربا فوریت صورت گرفت، آیت الله علی خامنه ای، درنامه ای به رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، مصوبه این شورا برای اجرای برجام را تائیدکرد.

دراین نامه رهبرجمهوری اسلامی نُه مورد الزام آور را برای اجرای بدون اشکال مفاد توافق ها برشمرده است که باید، به گفته آیت الله خامنه ای، درروند اجرای برجام به آنها توجه شود.

به دنبال نهایی شدن سیاست ایران درقبال حل پرونده اتمی ایران و گشوده شدن راه برای تعلیق یا لغو تحریم ها، دولت ایران اقدام به انتشاریک بسته اقتصادی برای شش ماه آینده کرد و اعلام داشت که برای برون رفت از رکود تحریک تقاضا یا مصرف را درالویت قرار داده شده است.

ازجمله دراین بسته اضطراری اصلاحات اقتصادی گفته شده است که دراین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی شانزده هزارمیلیارد تومان اوراق بها دار منتشرخواهد کرد تا با واگذاری آن بدهی های بانک تادیه شود.

همچنین درطرح دولت گفته شده است که به عنوان تسهیلات بانکی برای مصرف کننده برای هرمشتری دارای کارت بانکی اعتباری ده میلیون تومانی با دوازده درصد سود صادرمی شود و درمورد خرید خودروی صفرکیلومتر نیزتسیهلات قابل توجهی از سوی بانک ها با حمایت دولت به خریداران خود روهای نو ارائه خواهد شد.

واما دربررسی زمینه سیاسی و اقتصادی بعد ازتصویب "برجام" ازدو کارشناس اقتصادی و سیاسی امورایران درخواست کردیم نظرخود را درباره روند تحول رویدادها درایران با عنایت به پیامدهای برجام بیان دارند.
دکترحسن منصور استاد اقتصاد درانگلستان و دکترعبدالستار دو شوکی از ناظرین امورایران درانگلستان.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید