صدا و سکوت

نوکیشان مسیحی: ارتداد دینی یا جرم سیاسی

صدا ۰۸:۲۵

در این شمارۀ "صدا و سکوت" به موقعیت نو کیشان مسیحی در ایران می پردازیم. سیزده تن ار آنان و از جمله محمد شاه و زری قاسمی، بهران تاجیک و سیمین میرزائی در روز یکشنبه ١٠ آبان ماه در شهر ورامین در هنگام برگزاری مراسم مذهبی در یک کلیسای خانگی بازداشت شده و به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران تا کنون از محل نگهداری آنها اطلاعی بدست نیامده است.

تبلیغ بازرگانی

پیش از آن نیز خانم مهتاب محمدی در تهران (روز اول آبان) و چندی پیشتر تن دیگر در کرج در شرایط مشابهی دستگیر گردیدند. در سال پیش از آن، در بهمن ١٣٩٢، دو جوان ایرانی به نام های شهروز احمد زاده و علیرضا ساعی مجد که از سفر ارمنستان به ایران باز می گشتند در فرودگاه تهران دستگیر و پس از یک هفته بازداشت آزاد شدند. اما دو روز بعد احضاریه‌ای از سوی شعبه ١٩ دادگاه کیفری تهران صادر شد که اخطار به اجرای حکم غیابی با اتهام ارتداد برای آنها اگر امروز از این دو تن یاد می کنیم از آن روست که برگۀ احضاریه آنان را در اختیار داریم. در این دو برگه در بخش مورد اتهام آمده است : " متهم به ارتداد، تغییر دین از دین مبین اسلام به مسحیت، گرایش و همکاری با گروهها و فرقه های مروج ادیان غیر اسلامی در ایران".

حسن یوسفی اشکوری، روحانی و دین پژوه سرشناس می گوید که اصولا تغییر دین از اسلام به دینی غیر اسلامی ارتداد تلقی می شود و مجازات آن اعدام است. وی به چگونگی اجرای این حکم در تاریخ اسلام اشاره دارد و نیز به موقعیت حقوقی ارتداد از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران نظر می افکند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید