صدا و سکوت

بازداشت بهائیان و تعطیل کار و کسب آنان

صدا ۰۷:۴۷
پلمب محل های کسب و کار بهائیان
پلمب محل های کسب و کار بهائیان

در روزهای شنبه و یکشنبۀ گذشته، ۲۳ و ۲۴ آبان ماه مقارن با ۱۴ و ۱۵ نوامبر، دست کم ۱۶ تن از شهروندان بهائی در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت شدند. همزمان با این بازداشت‌ها، ۲۳ محل کسب بهائیان نیز در شهرهای مختلف و از جمله در ساری، قائم شهر، تنکابن و بابلسر بدستور وزارت اطلاعات، به استثنای این شهر آخر، بدون حضور و اطلاع صاحبان آنها پلمب شده است.

تبلیغ بازرگانی

در صدا و سکوت امروز به علل و انگیزۀ مقامات ایران از این اقدامات می پردازیم و تداوم آزار وسرکوب بهائیان را مورد بررسی قرار می دهیم.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، مقامات مسئول در بارۀ علت بازداشت، اتهامات وارده و نیز محل نگهداری شهروندان بهائی هیچ اطلاعی منتشر نکرده اند. در بارۀ سبب پلمب محل کسب بهائیان نیز ادارۀ اماکن هیچ توضیحی نداده است. با این حال مدافعان حقوق بشر با توجه به اقدامات گذشتۀ مسئولان در این زمینه می گویند احتمالا علت این اقدام، تعطیل کردن محل های کسب این شهروندان در روز شنبه ۲۳ آبان، بمناسبت یکی از اعیاد مذهبی آنان بوده است. سیمین فهندژ سخنگوی جامعۀ بین المللی بهائی در ژنو می گوید "افراد بازداشت شده همه شهروندان معمولی بوده اند و هیچ خلافی مرتکب نشده بودند و دستگیری آنها تنها بدلیل بهائی بودن آنها صورت کرفته است". بگفتۀ او "هر چند سبب پلمب کردن محل های کسب و کار بهائیان اعلام نشده اما در سالهای

گذشته هر هنگام بهائیان به دلیل تعطیلات مذهبی خود، محل کسب خویش را بسته اند، مغازۀ آنها پلمب شده است". سیمین فهندژ می گوید رعایت تعطیلات بهائی از جانب پیروان این آئین از نظر مقامات "تبلیغ" تلقی می شود و به این بهانه کسب و کار آنان را پلمب می کنند. انگیزۀ اصلی از این اقدام اما بگفتۀ وی اینست که بهائیان را در مضیقۀ اقتصادی قرار دهند.

مشاوران حقوقی مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران پلمب کردن محل های کسب بهائیان را غیر قانونی می دانند زیرا بگفتۀ آنان بر اساس آئین نامۀ اجرائی مادۀ ۲۸ قانون نظام صنفی، تنها در صورتی می توان واحد های صنفی را تحت پیگرد قرار داد که تعطیلی غیر مجاز آنها بیش از ۱۵ روز باشد و این تعطیلی از سوی صاحبان کسب بدون اطلاع به مراجع رسمی صورت گیرد. مدافعان حقوق بشر یادآوری می کنند که جمع کل تعطیلات بهائی در سال از پانزده روز کمتر است و شهروندان بهائی ضرورت رعایت تعطبلات مذهبی خود را بارها با مراجع مسئول در میان گذاشته اند.

این برنامه را با فعال کردن پیکانۀ روی عکس گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید