دنیای اقتصاد

ورود بیش از ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق: معضل اقتصاد کلان ایران دهه هاست که ادامه دارد

صدا ۰۹:۱۸

اکنون دهه هاست که اقتصاد ایران با پدیده بازارسیاه واردات درپیچیده‌ترین مکانیسم آن دست به گریبان است. تجارت غیرقانونی ازطریق واردات کالای قاچاق، ازجمله از طریق ده‌ها «اسکلهٔ غیرقانونی» دراین کشوردامنه وسیعی داشته است که عملکرد زیانبار آن درروند اقتصادی کلان ایران روشن، ولی حسابرسی و کنترل آن ناروشن، و ریشه یابی آن تا کنون غیرممکن می‌نموده است. 

تبلیغ بازرگانی

تازه‌ترین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی نشان می‌دهد که، مانند سال‌های گذشته، حدود یک سوم کالای وارداتی به ایران ازطرق غیرقابل حسابرسی یعنی کانال‌های قاچاق صورت می‌گیرد و هیچ کس عوامل یا سازمان‌های مسئول قاچاق چنین حجم عظیمی از واردات را یا نمی‌شناسد، یا می‌شناسد، اما از سخن گفتن و افشاگری درباره آن اباء دارد.

دکترحسن منصور اقتصاد‌دان ایرانی می‌گوید: اگراماری به این دقت درمورد میزان واردات قاچاق وجود دارد، بدان معناست که مسئولین از میزان، عوامل و کارگزاران چنین فسادی آگاهند.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ایران حاکی است که حدود یک سوم کالای وارداتی ایران ازطریق قاچاق به کشورمنتقل می‌شود.

این گزارش روز ۲۳ نوامبرانتشاریافته است و مقامات رسمی وزارت اقتصاد هنوز درمورد آن اظهارنظری نکرده‌اند.
براساس این گزارش آماررسمی نشان می‌دهد که حجم واردات ایران بیش از ۷۰ میلیارد دلار درسال است که ۲۲ میلیارد دلارآن به صورت قاچاق وارد کشورمی شود.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، پیرامون قاچاق گفته است: هم اکنون «عسلویه» به یک منطقه بزرگ قاچاق کالا تبدیل شده است که دیگربه صورت کامیون این قاچاق وارد کشورنمی شود، بلکه به صورت ماشین‌های سواری انجام می‌پذیرد.

روزچهارشنبه/ سوم آذرماه/ درجلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد رد تقاضای جمعی ازنمایندگان مجلس مبنی برتحقیق و تفحص ازچگونگی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت درمقابله با این مُعضل و علت نا‌کارآمدی آن دردستورکارقرارگرفت.

تقاضای حامیان تحقیق وتحفص از اقدامات دولت درباره مبارزه با قاچاق روز چهارشنبه/ سوم آذرماه/ با ۱۵۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و۳ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

دراین حال «قاسم خورشیدی»، معاون برنامه ریزی و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به نمایندگان مجلس گفته است که درایران بین ۳ تا ۱۰ درصدکالای قاچاق کشف می‌شوند.

این بدان معناست که ۹۰ تا ۹۷ درصد کالای قاچاق وارداتی از کنترل دولت و مامورین گمرک خارج است.

آقای خورشیدی، با این حال، گفته است: نسبت کشف کالای قاچاق درسال‌های اخیرافزایش نشان می‌دهد.

برای نمونه از فساد گسترده درمورد قاچاق کالا لازم به یاد آوری است که اکنون سال هاست که درایران ازوجود اسکله‌های «غیرمجاز» برای ورود کالاهای قاچاق سخن گفته می‌شود، نمایندگان مجلس نیز درهمین گزارش اخیرخود برآن تاکید دارند.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی تصریح می‌کند که: «درحال حاضر۶۰ درصد از اسکله‌های کشورغیرمجازهستند، اعم ازنظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صید ماهی وهرکاربردی که درنظرگرفته شود که این هم مشکل دیگری است».

درایران گفته می‌شود که حجم عظیم کالای قاچاق به حدی است که نمی‌تواند بدون همکاری افراد پرنفوذ انجام شود.
همانگونه که اشاره شد، هنوز نمایندگان مجلس و هیچ مسئول دیگری نمی‌داند که ده‌ها اسکله غیرمجازتوسط چه نهاد‌ها ویا موسساتی اداره می‌شوند.

درباره این معضل مزمن اقتصاد ایران که دهه هاست بحث‌ها درمورد آن ادامه دارد وهمچنان لاینحل مانده است به گفت‌و‌گو با دکتر"حسن منصور" استاد اقتصاد دانشگاه‌های اروپا گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید