دانش و فنآوری

"خشکسالی مهندسی" و کاربرد آن به هنگام بحران کم‌آبی

: منتشر شده در

در شرایط بحران کم‌آبی و خشکسالی، و در مرحله‌ای از خشکسالی که هنوز به منابع آب دسترسی هست، تنها تا مرحله‌ای می‌توان آب را به روش‌های سنتی برداشت کرد.

برای شنیدن توضیحات دکتر ناصر کرمی، کارشناس ارشد محیط زیست و استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات دکتر ناصر کرمی، کارشناس ارشد محیط زیست و استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید. DR
تبلیغ بازرگانی

در برهه‌ای از کم‌آبی، زمانی که دیگر روش‌های ساده وسنتی جوابگوی رفع نیاز کم‌آبی نیستند، به ابزار مهندسی و طرح‌های پرهزینه برای رفع نیاز به آب احتیاج است. به این گونه از خشکسالی، خشکسالی مهندسی گفته می شود.

کشور ایران از ده هزار سال پیش که انقلاب کشاورزی روی داد محل زندگی اقوام مختلف بوده است و زمین و منابع طبیعی آن مورد بهره برداری قرار گرفته است اکنون ایران با شرایط تازه‌ای روبرو است. یک بعد مهم از مشکل آب مربوط به این واقعیت است که آب کالایی است که کمتر از حد لازم قیمت‌گذاری شده است.

کشور ایران در نزدیکی کمربند خشک کره زمین قرار دارد و گرم شدن تدریجی کره زمین شرایط خشکی این مناطق را به تدریج نامساعدتر می کند. افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوایی ایجاب می‌کند شهروندان این مناطق با این سرنوشت جدید به گفته ناصر کرمی روبرو شوند.

اهمیت خشکسالی مهندسی برای رفع نیاز به آب چیست؟

خشکسالی مهندسی چگونه می تواند در راستای مدیریت کشاورزی مورد بهره برداری قرار گیرد؟

برای شنیدن توضیحات دکتر ناصر کرمی، کارشناس ارشد محیط زیست و استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید