دانش و فنآوری

تنوع زیستی و اهمیت آن برای حیات بشری

صدا ۱۰:۱۶
برای شنیدن توضیحات دکتر جلال ایجادی، کارشناس ارشد محیط زیست و استاد دانشگاه در پاریس بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات دکتر جلال ایجادی، کارشناس ارشد محیط زیست و استاد دانشگاه در پاریس بر روی تصویر کلیک کنید. DR

یک مقام ارشد سازمان محیط زیست ایران، سیاست‌های نادرست توسعه را مهمترین تهدید برای تنوع زیستی ایران می‌داند و تاکید می‌کند فرسایش خاک، بحران آب، از بین رفتن جنگل‌ها و تنوع زیستی، محصول سیاست‌های نادرست توسعه‌ای، بدون توجه به توان اکولوژیکی مناطق است.

تبلیغ بازرگانی

این در حالی است که ایران در سال  ۱۳۷۵ معاهده پیمان تنوع زیستی که یکی از دستاوردهای نشست جهانی آب و هوایی ریودوژانیرو بود را تصویب و به امضا رساند.

مفهوم تنوع زیستی به شکل عام به اشکال متنوع حیات روی زمین اشاره دارد و به شکل دقیق‌تر تعداد گونه‌های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم‌ها همه بخشی از تنوع زیستی زمین هستند.

تنوع زیستی بخشی حساس از سرمایه طبیعی است و مشکلات ناشی از تخریب‌های زیست‌محیطی امری بسیار نگران کننده برای حیات انسان است زیرا که حیات و زندگی بشر  نیازمند و وابسته به ویژگی‌های طبیعی و زیست‌محیطی است و از این جهت تنوع زیستی از اهمیتی به‌سزا برخوردار است.

 حفظ تنوع زیستی نیازمند تلاش همه جانبه است و وظیفه هر یک از ما هم نسبت به طبیعت حفاظت از آن است که خود نیز بخشی از آن هستیم. زیرا که این نگرانی وجود دارد که بخشی از فعالیت‌های انسانی باعث انقراض و نابودی گسترده‌ی انواع شاخص‌های تنوع زیستی شود.

تنوع زیستی چیست و چرا تنوع زیستی مهم است؟

تنوع زیستی با چه معیارهایی قابل اندازه‌گیری است؟

در ایران، کدام دسته از شاخص‌های تنوع زیستی در معرض خطر بیشتری قرار دارند؟

برای شنیدن توضیحات دکتر جلال ایجادی، کارشناس ارشد محیط زیست و استاد دانشگاه در پاریس بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید