زمینه ها و دیدگاه ها

ایران و نابسامانی در سازمان دهی اقتصاد کشور

: منتشر شده در

نابسامانی در سازماندهی اقتصاد ایران در زمینه‌های تجارت خارجی، تولید داخلی، منابع ارزی، کنترل تورم بیش از هر زمانی به بروز مشکلات افزایش یابنده در امور دولت و زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته است.

ارز
ارز DR
تبلیغ بازرگانی

طی دوهفته گذشته، به دلیل افزایش تنش درمحاورات رهبران ایران وآمریکا سیر صعودی بهای ارزهای خارجی در بازار ایران نه تنها شتاب بیشتری گرفت، بلکه نیازمندان برای خرید ارز به بهای گران از صرافی های مجاز با دشواری به رو بوده‌اند.

یک روحانی مدرس حوزه علمیه قم، حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی، می گوید: خفه کردن و خاک روی آتش ریختن هیچ گاه نمی تواند برای کشور و نظام مفید باشد. فساد بخش های مهمی از نظام را درگیر کرده است. امام علی کسانی را که انضباط مالی ندارند جزو شیعیان نمی‌داند. انحطاط اقتصادی باعث مهاجرت بسیاری از انسان‌های شریف شده است. هیچ کس جوابگوی مهاجرت منابع سرشار انسانی نیست.

این سخنان تنها از زبان یک روحانی نزدیک به حاکمیت شنیده نمی شود، بلکه محمد خوش چهره استاد اقتصاد در ایران وعضو سابق کمیسون اقتصادی مجلس اسلامی نیزمی‌گوید: "در کشور ما سوداگری، دلالی، واسطه گری و قاچاق که به اعتقاد برخی صاحب نظران ۴۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می دهد از حوزه مالیات در امان و مبرا هستند و فشار مالیاتی روی افراد حقوق بگیر و تولیدکنندگان است".

محمد رضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی می‌گوید:هر چند رشد صادرات غیر نفتی با آمار بیان میشود اما در واقعیت، ایران بهشت واردکنندگان شده و این تولیدکنندگان هستند که در زیر فشار واردات چند ده میلیارد دلاری در حال ورشکستگی هستند.

درباره وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای پیش روی دولت برای رفع موانع ازسرراه نابسامانی‌های بحران ساز در اقتصاد ایران در میزگرد این هفته نظرات دوتن از صاحب‌نظران اقتصاد ایران، خانم ژاله وفا در آلمان و دکتر حسن منصوراستاد دانشگاه در انگلستان را پرسیدیم. به این گفت وگو گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید