ازدواج سفید در ایران و پیامدهای آن

صدا ۱۶:۱۴
ازدواج سفید در ایران
ازدواج سفید در ایران DR

زندگی مشترک بدون ثبت ازدواج که در ایران به ازدواج سفید معروف گشته است، رفته رفته هر چه بیشتر در این کشور دیده می شود.

تبلیغ بازرگانی

ازدواج سفید در ایران دارای وجهه قانونی و رسمی و یا اسلامی نیست، با وجود این در رسانه های ارتباط جمعی از زنان و مردانی که در این کشور بدون ازدواج با هم زندگی می کنند، صحبت میشود و حتی پژوهشهایی در این زمینه انجام شده و سمینارهایی هم برگزار گردیده است.

ازدواج سفید بیشتر در میان کدامیک از لایه های اجتماعی و در کدام مناطق ایران رایج است؟

رواج این پدیده در ایران چه پیامدهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت؟

آیا ازدواج سفید در ایران متفاوت از ازدواج سفید در سایر کشورهای جهان است؟

در مجله رادیوئی پژواک جامعه این هفته با دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در همین زمینه گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفت و گو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید