دسترسی به محتوای اصلی
دانش و فنآوری

مدیریت پسماند: چگونه از شرّ زباله خلاص شویم؟

صدا ۱۱:۰۰
برای شنیدن توضیحات دکتر حامد چیت‌سازان، پژوهشگر و نوآور در حوزه‌ی اکولوژی و پلیمر‌های زیست پایه برای کاربردهای زیست محیطی، برروی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات دکتر حامد چیت‌سازان، پژوهشگر و نوآور در حوزه‌ی اکولوژی و پلیمر‌های زیست پایه برای کاربردهای زیست محیطی، برروی تصویر کلیک کنید. DR

ساختار کنونی جهان را گریزی از تولید زباله نیست اما برای حفظ حیات زمین، مدیریت پسماند و زباله، امری لازم و ضروری است.

تبلیغ بازرگانی

مدیریت پسماند، اعم از جداسازی زباله و راهکارهای مختلف استفاده و بازیافت آن، هم برای کشورها پتانسیل اقتصادی به همراه دارد و هم اثرات تخریب زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد.

زباله‌های آلی با حجم حدود ۷۰ درصد بزرگترین گروه زباله‌های شهری را تشکیل می‌دهند. زباله‌های صنعتی هم در رده زباله‌های خطرناک قرار دارند که یکی از چالش‌های مهم در نظام مدیریت پسماند به شمار می‌روند.

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی متوسط تولید زباله در جهان روزانه ۳۰۰ گرم است و براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور، ایرانی ها روزانه ۷۰۰ گرم زباله تولید می کنند.

سرانه تولید زباله شهری در ایران حدود ۲۵۰ کیلوگرم در سال است و بیشترین تولید سرانه زباله مربوط به تهران است که به ازای هر نفر حدود ۴۵۰ کیلوگرم زباله شهری در سال تولید می‌شود.

موضوع بازیافت زباله در کشورهای پیشرفته سال‌های طولانی است که از حوزه بحث و گفتگو خارج شده و به مرحله عمل رسیده است اما در ایران با گذشت بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پسماند و حدود ۶۰ سال از تاسیس اولین کارخانه بازیافت هنوز با بازیافت زباله با آمارهای جهان فاصله بسیاری دارد.

بر پایه برخی آمارها کمتر از ده درصد از زباله تولیدی در ایران بازیافت می‌شود.

عمده‌ترین شیوه‌های مدیریت پسماند در جهان چیست؟

برای شنیدن توضیحات دکتر حامد چیت‌سازان، پژوهشگر و نوآور در حوزه‌ی اکولوژی و پلیمر‌های زیست پایه برای کاربردهای زیست محیطی که مهمان این شماره از مجله رادیویی دانش و فناوری است، برروی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.