کتاب‌ها و اندیشه‌ها

ممنوعیت آثار یک نویسنده اسرائیلی پس از پرفروش شدن در ایران

: منتشر شده در

کتاب‌های یووال نوح هراری، نویسنده و استاد دانشگاه در اسرائیل در ایران ممنوع شد. این در حالی است که ترجمه این آثار به زبان فارسی در بازار نشر ایران بسیار پرفروش شده بود.تینوش نظم جو، مترجم و مدیر نشر ناکجا در پاریس درباره آثار این نویسنده و ممنوعیت‌شان در ایران به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می‌دهد.

یووال نوح هراری
یووال نوح هراری DR
بخش‌های دیگر را ببینید