دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

آیا علی خامنه ای در پی تحمیل یک جنگ داخلی به ایران است؟-گفتگو با کاظم کردوانی

صدا ۰۸:۱۸
کاظم کردوانی
کاظم کردوانی DR

علی خامنه ای در جمع بسیجیان گفت که "لشگر دشمنان" یعنی مردم معترض طی روزهای اخیر "نابود شد"، اما، "تهدیدهای" مشابه در پیش رو به قوت خود باقی است. او به همین خاطر برای مقابله با این تهدیدها بسیجیان را به حضور گسترده و سازمان یافته در "همۀ میادین و محلات" کشور فراخواند و از آنان خواست که در مقابله با تهدیدهای پیش رو [یعنی مردم ناراضی] خود را "اسیر پابندهای اداری" نکنند. آیا اظهارات علی خامنه ای دعوت به جنگ داخلی است و چه نتیجه ای از چنین وضعی عاید حکومت اسلامی خواهد شد که به نظر می رسد همۀ بنیه های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی اش را به ته رسانده است؟

تبلیغ بازرگانی

در پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگر کاظم کردوانی، نویسنده و پژوهشگر مقیم آلمان، از جمله گفته است : بعید می دانم که علی خامنه ای بتواند یک وضعیت جنگ داخلی را به کشور تحمیل کند، زیرا، برای اجرای چنین سناریویی باید علاوه بر رژیم مسلح در مقابل نیز یک نیروی مسلح مایل به جنگیدن وجود داشته باشد. کاظم کردوانی تصریح می کند که آنچه در ایران مشاهده می کنیم یک رژیم تا دندان مسلح است که جز سرکوب، راه کار دیگری برای پاسخگویی به مطالبات مردم، حل مسائل و ادارۀ امور کشور پیش روی خود نمی بیند و در مقابل مردم به غایت فقیر و گرسنه وجود دارد که مطالبات خود را به صورت مسالمت آمیز و مدنی در خیابان ها فریاد می زنند. کاظم کردوانی سپس تصریح می کند که سخنان علی خامنه ای سخنان یک رهبر حکومت نیست. اظهارات او به سخنان یک فرماندۀ نظامی شباهت دارند که حتا به قوانینی که خود بر کشور تحمیل کرده پایبند نیست. او می افزاید که تمام تلاش علی خامنه ای این است که صحنۀ سیاسی کشور را به صحنۀ نظامی تبدیل و با استفاده از ابزار سرکوب و اسلحه وضع موجود را حفظ کند. کاظم کردوانی می افزاید، تلاش رهبر حکومت اسلامی ایران برای نظامی کردن صحنۀ منازعات سیاسی ایران نشان از ترس او و سران حکومت اسلامی از مردم و ناتوانی آنان در حل مسائل کشور دارد. کردوانی تأکید می کند : اما، این "راه کار" تنها بحران های موجود را پیچیده تر و سختر می کند و مردم نیز هیچ راه دیگری جز ادامۀ مبارزه و مقاومت در مقابل حکومت اسلامی ندارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.