منشا وقوع سیل‌های سال ۹۸ چه بود؟

صدا ۰۹:۴۱
برای شنیدن توضیحات دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید. ISNA

در میانه حوادث و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران، آنچه که مربوط به رخدادهای طبیعی و زیست‌محیطی بود به حاشیه رفت هر چند خسارات و آسیب‌های فراوانی را به بخش‌هایی از ایران وارد ساخت.

تبلیغ بازرگانی

خوانشی از سیل‌های سال جاری در ایران، از سیل در استان گلستان گرفته تا سیل در مناطق جنوب غربی ایران و سیل در استان سیستان و بلوچستان، این رخدادهای طبیعی هم، از سوی کارشناسان بعنوان یک پدیده عادی قلمداد می‌شوند که در برهه‌ای از زمان رخ می‌دهد و هم پدیده‌هایی غیرطبیعی که با تغییرات اقلیمی ارتباط دارند.

منشا وقوع سیل چه عاملی طبیعی چه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد در این میان جان و اموال شهروندان بسیاری در معرض خطر قرار گرفته که همت عالی مسئولان برای ساماندهی و سازماندهی را می‌طلبد.

-آیا منشا وقوع این سیل‌ها یکسان بوده است؟

-این سیل‌ها به ویژه پس از آنکه در یک مقطعی از خشکسالی رخ داده آیا می تواند نتایج مثبتی هم برای این مناطق به دنبال داشته باشد؟

-وقوع سیل قابل پیش بینی بود و یا حتی قابل پیشگیری بود؟

-سدها چه مقدار در کاهش میزان خسارت سیل موثر هستند یا اینکه خود عاملی برای وقوع خسارت بیشتر هستند؟

برای شنیدن توضیحات دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید