خبر - نوشتاری

نتایج یک پژوهش: بیش از ۶۰ درصد بیکاران ایران سرپرست‌ خانواده هستند

به گفتۀ مرکز آمار ایران ٢٤٫٥ درصد جوانان بین ١٥ تا ٢٤ سال در بهار امسال بیکار بوده اند .
به گفتۀ مرکز آمار ایران ٢٤٫٥ درصد جوانان بین ١٥ تا ٢٤ سال در بهار امسال بیکار بوده اند . © ایلنا

روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در ایران، با اعلام نتایج سنجش «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» در این کشور، گفت: ۶۱.۹ درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده‌ و این درحالی است که فقط ۲۷.۱ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آن‌ها «حقوق‌بگیر» است.

تبلیغ بازرگانی

او ادامه داد: ۴۰.۴ درصد از پاسخگویان در این سنجش، زن و ۵۹.۶ درصد مرد بوده‌اند. همچنین  ۷۲.۴ درصد متأهل، ۱.۲ درصد همسرشان فوت شده، ۵.۲ درصد نیز از همسران خود جدا شده اند و بقیه مجرد بوده‌اند.

طبق این نظرسنجی ۵۸.۴ درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و ۴۱.۶ درصد «مالک» هستند.

همچنین ۸۷.۹ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که یارانه ۴۵ هزارتومانی را دریافت می‌کنند و ۵۴.۶ درصد نیز یارانه معیشت می‌گیرند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید