خبر نوشتاری

علی ربیعی : کرونا به شش میلیون شغل آسیب رسانده و از این تعداد چهار میلیون نفر بیمه ندارند

علی ربیعی سخنگوی دولت.
علی ربیعی سخنگوی دولت. ایسنا

علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، امروز سه شنبه ششم آبان ماه در گفتگویی مطبوعاتی اعتراف کرد که کرونا شش میلیون شغل رسمی و غیررسمی در کشور را در معرض آسیب و نابودی قرار داده و این شش میلیون نفر غالباً فاقد هر گونه پوشش اجتماعی یا بیمه هستند، به طوری که به گفتۀ وی "در یک مرحله به سه میلیون نفر از این افراد بستۀ غذایی داده شده است."

تبلیغ بازرگانی

با این حال، علی ربیعی شمار دقیق این افراد را نگفت، هر چند وی تصریح کرد "که از این شش میلیون نفر "سه میلیون و پانصد هزار نفر در مشاغل رسمی و دو میلیون و پانصد هزار نفر در مشاغل غیررسمی" فعالیت دارند.

ربیعی بیماری کرونا را بحرانی درازمدت خواند که پی آمدهایش بدون تغییر در نحوۀ حکمرانی قابل مهار نخواهند بود. او گفت : "بررسی های دولت نشان می دهند که فقط در چهار پنج ماه اخیر، یعنی "از تابستان گذشته یک میلیون و ششصد هزار نفر از بازار کار خارج" یعنی در عمل بیکار شده اند و از این تعداد، به گفتۀ او، فقط دویست و چهل هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کرده اند. با این حال، علی ربیعی همچنان با استناد به مرکز آمار ایران "جمع بیکاران کشور را حدود سه میلیون نفر" اعلام کرد.  

ربیعی گفت که وزارت کار "چهار میلیون نفر را شناسایی کرده که فاقد هر گونه بیمه هستند" واین افراد بیشتر در مشاغل روزمزد فعال بوده که با شیوع کرونا و افزایش بیکاری آسیب های فراوانی متحمل شده اند. به گفتۀ علی ربیعی این چهار میلیون نفر تاکنون چهار بار بسته های غذایی گرفته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید