خبر - نوشتاری

درخواست ۴۰۰ فعال سیاسی و مدنی برای رفع حصر از موسوی، رهنورد و کروبی، پس از ۱۰ سال

کروبی، موسوی و رهنورد
کروبی، موسوی و رهنورد DR

بیش از ۴۰۰ فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار فراخوانی خواستار رفع حصر و آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند.

تبلیغ بازرگانی

در متن این فراخوان آمده که حصر این افراد «مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و در نتیجه، عملی غیرقانونی به‌شمار می‌رود.»

امضاکنندگان این فراخوان ادامه دادند: «بدیهی است اقدام به حبس و حصر خودسرانه و بدون مبانی قانونی و طی هرگونه فرایند قضایی، از مصادیق بارز نقض حقوق اولیه و بنیادین شهروندان است. ما امضاء‌کنندگان باور داریم تأخیر در لغو کامل و فوری این حصر و اعاده کامل حقوق مدنی و سیاسی محصورین جز استمرار و تشدید خسارات ملی بهره‌ای در بر ندارد. لذا بایسته است پایان حصر بدون هیچ قید و شرطی انجام پذیرد و راه برای بهره بردن از این سرمایه‌های اجتماعی برای ساختن فردایی بهتر هموار گردد.»

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در پی فراخوان هواداران خود برای اعلام حمایت از انقلاب‌های تونس و مصر و اعتراضات در سوریه محصور شدند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید