خبر - نوشتاری

عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران شد

بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی)
بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی) کانون نویسندگان ایران

عفو بین الملل خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران شد.

تبلیغ بازرگانی

سازمان عفو بین الملل تاکید کرد این سه نویسنده صرفا به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و حق تجمع و تشکل زندانی شد‌ه‌اند.

 رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن روز شنبه ۵ مهرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۸ دیماه ۹۸، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، را هر یک به ۶ سال حبس تعزیری و کیوان باژن را به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

این نویسندگان در دادگاه بدوی مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شده بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید