ایرنا نسبت به گسترش خشونت و بیرحمی در مناسبات میان افراد در ایران هشدار داد

صحنه ای از مجازات اسلامی در ملاء عام در ایران.
صحنه ای از مجازات اسلامی در ملاء عام در ایران. © .

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، در یاداشتی نسبت به "عریان شدن خشونت و زوال سرمایۀ اجتماعی" در ایران ابراز نگرانی کرده و نوشته است که "خشونت و نزاع و نقض حقوق اجتماعی و ناامنی" در کشور تبدیل به امری روزمره شده و "به مرز هشدار رسیده است."

تبلیغ بازرگانی

گزارش ایرنا به نقل از کارشناسان می‌افزاید که در غالب موارد عابران با بی تفاوتی نظاره گر صحنه‌های خشونت هستند و برای متوقف کردن آنها دخالتی نمی‌کنند و افراد درگیر در نزاع با بیرحمی و قساوت تمام علیه یکدیگر به اعمال خشونت آمیز متوسل می‌شوند.

اگر چه کارشناسان ایرنا بی اثر شدن "دستورات اخلاقی و انسانی" یا کمبودها و نقائص مربوط به "خانواده و تعلیم و تربیت" را عوامل مهم شیوع و گسترش خشونت در مناسبات میان افراد در جامعه توصیف می‌کنند، اما، آنان در عین حال می‌پذیرند که "نابسامانی‌ها اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتا مذهبی و اعتقادی نوعی آشفتگی در شخصیت‌های فردی و اجتماعی افراد ایجاد کرده" که عملاً  آنان را نسبت به خشونت و بی قانونی حاکم بر روابط میان خود بی تفاوت ساخته‌اند. آنان معتقدند که "اجرای مجازات‌ها در ملاء عام به قصد ارعاب و بازدارندگی" سهم مهمی در رواج خشونت و بیرحمی در کشور دارد و نویسندۀ یادداشت ایرنا از این عمل حکومت اسلامی به عنوان "نابخردی" و "کج سلیقگی" یاد کرده است.        

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید