۳۰ سال، ۳۰ صدا

[١٤] پروانۀ فروهرـ اسکندری، سال ۱۳٧٧

پروانۀ فروهرـ اسکندری، کنشگر مدنی و سیاسی
پروانۀ فروهرـ اسکندری، کنشگر مدنی و سیاسی © DR

با آغاز بهار ۱۴٠٠ خورشیدی، بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه به سی سالگی رسید. به این مناسبت، از میان چند هزار صدا و مصاحبۀ موجود در آرشیو، سی صدا را، بدون معیاری خاص، انتخاب کرده‌ایم که به تدریج در سایت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

تبلیغ بازرگانی

پروانۀ فروهرـ اسکندری از نخستین رهبران جنبش دانشجوئی و حزب ملت ایران در دهه‌های سی و چهل و نخستین زنی است که به عضویت شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران در آمد. او که در سال ١٣٣٩ سخنران نخستین مراسم یادبود سه دانشجوئی بود که در ١۶ آذر ١٣٣٢ کشته شده بودند، این روز را، روز دانشجو اعلام داشت. پروانۀ فروهر در دورۀ نخست وزیری علی امینی برای گفتگو با وی به نمایندگی از سوی دانشجویان برگزیده شد و به عضویت کمیتۀ فرهنگیان نیز درآمد. او در آستانۀ انقلاب، مسئولیت «خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران» را بر عهده گرفت و پس از انقلاب مدیر مسئول ارگان سیاسی این جبهه شد.

پروانۀ فروهر در روز اول آذرماه ۱۳٧٧ در کنار همسر خود، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، به شکل ددمنشانه و دهشتناکی در خانۀ خود در تهران به قتل رسید. او، یک ماه پیش از این رویداد در گفتگوئی که از این رادیو پخش شد، با اشاره به سرکوب دگراندیشان و کنشگران سیاسی در آن دوران، یادآوری می‌کند که «خشن‌ترین یکه تازی‌های فراگیر در جهان سرنوشتی جز فروپاشی نداشته‌اند».

گفتگو با ار.اف.ای در مهرماه ۱۳٧٧ انجام گرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید