خبر - نوشتاری

یک زمین ۲۰ میلیارد تومانی از بستگان یک مقام دولتی ایران پس گرفته شد

سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور © .

اداره بازرسی‌ کل استان کرمان اعلام کرد که در جریان بازداشت معاون یکی از ادارات‌کل استان، زمینی که این مقام دولتی  به‌صورت غیرقانونی به نام مادر همسرش کرده بود، مسترد شد.

تبلیغ بازرگانی

این بازرسی کل همچنین خبر داد که در جریان بازرسی از معاونت یکی از ادارات کل، فردی که ظرف مدت ۴ سال با فریب متقاضیان بیش از ۹۰۰ میلیون تومان از آن‌ها رشوه دریافت می‌کرده را معرفی و وی بازداشت شده است.

همچنین اداره بازرسی کل استان همدان نیز اعلام کرده که طی اقدامی اثربخش از تصرف ملکی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب جلوگیری کرده و آن را به تملک شهرداری درآورده است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۹ بیش از ۱۵۶ هکتار از اراضی شهری استان بوشهر با مداخله بازرسی کل استان بوشهر، رفع تصرف و از زمین‌خواری ممانعت به عمل آمد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید