۳۰ سال، ۳۰ صدا

[۱۶] پری زنگنه، ۱۳۹٧

پری زنگنه خوانندۀ اُپرا و آوازهای محلی
پری زنگنه خوانندۀ اُپرا و آوازهای محلی DR

با آغاز بهار ۱۴٠٠ خورشیدی، بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه به سی سالگی رسید. به این مناسبت، از میان چند هزار صدا و مصاحبۀ موجود در آرشیو، سی صدا را، بدون معیاری خاص، انتخاب کرده‌ایم که به تدریج در سایت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

تبلیغ بازرگانی

پری زنگنه، خوانندۀ اُپرا و نیز ترانه‌های محلی ایران با سبک و سیاق ویژۀ خویش است. او دورۀ آموختن اُپرا را نخست در هنرستان عالی موسیقی تهران به پایان برد و سپس برای تکمیل دانش و تجربه به ایتالیا، آلمان و اتریش رفت. پری زنگنه که با صدای خود به آثاری از باخ، پوچینی، شوبرت، شومان، موتزارت، وردی، ویوالدی، هایدن و هندل جان داده است، با اجرای یگانۀ ترانه‌های محلی، آثار گرانبهائی در این زمینه آفریده است. پری زنگنه پانزده کتاب برای کودکان نگاشته، با تدارک کتاب «آوای نام‌ها از ایران زمین» یکی از بیزرگترین نام نامه‌های فارسی را تدوین کرده، با نوشتن «در آنسوی تاریکی» بینایان را به دنیای نابینایان برده و در «آواز پری‌ها» یادها و آموخته‌های خود را برای آموزش موسیقی گردآورده است.

پری زنگنه در گفتگوئی که از این رادیو پخش شد به نخستین درس‌های آموخته در هنرستان، چگونگی روی آوردن به موسیقی محلی و نیز دشواری‌ها و کوشش‌های خود پس از حادثۀ رانندگی و نابینائی پس از آن اشاره دارد.   

این گفتگو در ۶ آبان ماه ۱۳۹٧ از این رادیو پخش شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید