خبر-نوشتاری

پانزده تشکل کارگری: فقر روزافزون بر اثر سیاست‌های ناکارآمد حکومت در مقابله با ویروس کرونا؛ کوتاهی در تامین واکسن، «عامدانه» است

پانزده تشکل کارگری و صنفی، با اشاره به تمامی مشکلات کنونی یک سال گذشته، تاکید کردند: «کارگران ایران و متحدانشان در سال گذشته» در «شرایطی که توازن قوا به نفع آنها نبوده» و «فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی زیر سرکوب چندلایه و نظام‌مندی قرار داشتند»، «مبارزه خستگی‌ناپذیری را به پیش برده‌اند».
پانزده تشکل کارگری و صنفی، با اشاره به تمامی مشکلات کنونی یک سال گذشته، تاکید کردند: «کارگران ایران و متحدانشان در سال گذشته» در «شرایطی که توازن قوا به نفع آنها نبوده» و «فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی زیر سرکوب چندلایه و نظام‌مندی قرار داشتند»، «مبارزه خستگی‌ناپذیری را به پیش برده‌اند». © DR

پانزده تشکل کارگری و صنفی در ایران، در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه/یازدهم اردیبهشت، ضمن اعتراض به «مدیریت ناکارآمد دولت در مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا»، همچنین اعتراض به «سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی» حکومت ایران، این عوامل را موجب بروز «فقر روزافزون به ویژه در میان اقشار متوسط»، «بیکاری»  و «تبعیض» برشمردند. 

تبلیغ بازرگانی

در بیانیه پانزده تشکل کارگری و صنفی ایران، در آستانه روز جهانی کارگر، با اشاره به «مدیریت ناکارآمد دولت در خصوص بحران کرونا در کشور و آسیب‌های جبران ناپذیر این ناکارآمدی به بدنه قشر کارگر و وجود پراکندگی جنبش‌های اجتماعی و کارگری»، نسبت به ایجاد یک «شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران» تاکید شده است. این تشکل‌ها ضمن اعلام این درخواست خود تاکید کردند: وجود یک شورای همکاری، «مانع از سرکوب جنبش‌های مطالباتی در گوشه کنار کشور» می‌شود.

در این بیانیه، با اشاره به بحران جهانی شیوع ویروس کرونا، آمده است: «فقدان سیاست‌های کارآمد بهداشتی و عدم اعمال قرنطینه‌های لازم به همراه با عدم تامین هزینه‌های زندگی مردم» از سوی «دولت ایران،»، «بحران معیشتی فرودستان را دامن زده است».

پانزده تشکل کارگری، بحران تامین واکسن برای مقابله با ویروس کرونا در ایران را با هدف «تامین منافع گروه‌های خاصی از بنده حاکمیت» عنوان کرده و یادآور شدند: «کارگران و زحمت‌کشان به درستی خواست اجراء واکسیناسیون فوری رایگان و عمومی را فریاد می‌زنند و بر آن اصرار دارند» اما «فرادستان و قدرت‌مداران در تامین واکسن عامدانه و آگاهانه کوتاهی» کرده و «اصرار در ساخت واکسن داخلی و واگذاری تامین واکسن به بخش خصوصی در این راستا است».

بحران ناشی از ناکارآمدی حکومت ایران در مقابله با ویروس کرونا، بر اساس این بیانیه، «بخش‌های وسیعی از جمعیت، به ویژه اقشار متوسط جامعه را در فقر روزافزونی گرفتار کرده  و تعداد رو به فزاینده‌ای از آنان را حاشیه‌نشین کرده است». 

در این بیانیه تاکید شده است: «بر اساس آمارهای موجود»، «با افزایش موج بیکاری‌ها و اخراج‌ها به بهانه پاندمی کرونا»، «۷۰ درصد زنان کارگر اخراج و از کار بیکار شدند».

پانزده تشکل کارگری و صنفی، با اشاره به تمامی مشکلات کنونی یک سال گذشته، تاکید کردند: «کارگران ایران و متحدانشان در سال گذشته» در «شرایطی که توازن قوا به نفع آنها نبوده» و «فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی زیر سرکوب چندلایه و نظام‌مندی قرار داشتند»، «مبارزه خستگی‌ناپذیری را به پیش برده‌اند».

در این بیانیه به «معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، و زنان» اشاره شده که به «اشکال و طرق مختلف مبارزات خود را به پیش برده» و «مخالفت‌های خود را با سیاست‌های خشن و نئولیبرالی دولت و حاکمیت نشان داده‌اند».

پانزده تشکل کارگری، ضمن تاکید بر اینکه «کسانی که در ایجاد مشکلات و وضعیت کنونی نقش اصلی را ایفا کردند، نمی‌توانند راه چاره» باشند، تصریح کردند: «کارگران دیگر فریب دروغ‌ها و از جمله وعده‌های انتخاباتی را که هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شوند، را نمی‌خورند».

در پایان این بیانیه نسبت به لزوم «اعتصاب»، «گسترش همبستگی در مبارزات پیش‌رو»، «ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری» بعنوان «حق مسلم کارگران تاکید شده و «تنها راه رهایی کارگران را به دست خود کارگران» عنوان نموده است. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید